Gässen stannar kvar på vintern

Mildare vintrar och mer mat. Det är två av anledningarna till att allt fler gäss väljer att stanna kvar i norr långt in på vintern, eller hela vintern.

Allt fler grågäss stannar kvar för vintern.
Allt fler grågäss stannar kvar för vintern. FOTO: MOSTPHOTOS

Ett nytt forskningsprojekt på högskolan i Kristianstad ska försöka ta reda på hur gässen tänker och agerar i sin nya vintermiljö här i norr. Anledningar till att de stannar kvar här är bland annat att de hittar mat på fälten med höstvete och sockerbetor, att jakten har minskat på kontinenten och att vintrarna är mildare. Det skriver P4 Blekinge.

70 gäss märkta

Johan Elmberg, professor i djurekologi vid Högskolan i Kristianstad, ska under sex år tillsammans med forskarkollegor studera gässen i deras nya omgivning. Närmare 70 gäss har märkts upp med satellitsändare.

Enligt SR har gåsarterna ökat kraftigt i Sverige under de senaste decennierna. Hösten 1984 fanns det 20 000 grågäss i landet och förra året var siffran närmare 213 000. Under 1980-talet var den vitkindade gåsen mycket ovanlig, men förra hösten hade runt 237 000 vitkindade gäss noterats.

Gäss orsakar stora skador

Att gäss är ett skadedur för lantbrukare har Land Lantbruk tidigare skrivit om. Hur stor ekonomisk skada gässen gör finns ingen konkret siffra på, men 2015 betalade landets länsstyrelser ut över 1,7 miljoner kronor till skadeförebyggande åtgärder och ersättningar för skador som fredade gåsarter orsakat.

– Men mörkertalet är stort. Nationellt sett kostar gässen mer än vargen, säger Anders Wetterin, viltskadeexpert på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Läs mer: Gässen växande problem i Skåne

Problem med betande fåglar i Östergötland

Personlig fågelskrämma kan hjälpa till med skrämseln