Generationsskifte på var tredje gård

På Gotland har LRF dragit i gång ett flerårigt projekt för effektivare ägarskiften. Och det behövs.

– Vi har sett problematiken med allt äldre företagare och vill göra något åt det, säger Lisa Engström.
– Vi har sett problematiken med allt äldre företagare och vill göra något åt det, säger Lisa Engström. FOTO: LEIF PETERSEN

Var tredje lantbruksföretagare är över 65 år och mer än fyra av tio lantbrukare är över 60 år. Ägarskifte står på dagordningen för många gotländska bönder.

– Vi är ensamma i landet om det här projektet, säger Lisa Engström, som är projektledare och till vardags arbetar på LRF Konsult i Visby.

Fem pilotgårdar

Projektet ska pågå från hösten 2018 till våren 2020. En rad träffar, föreläsningar och andra aktiviteter är inplanerade och öppna för alla som är intresserade.

– Vi ska utse fem pilotgårdar som får möta vår Tankesmedja där de får hjälp och råd, säger Lisa Engström.

Transparent

Tankesmedjan består av erfarna personer och rådgivare som tillsammans med jurister och ekonomer tar sig an varje gård och går igenom de alternativ som kan vara möjliga.

– Hela projektet ska vara transparent och vi ska leta upp potentiella köpare.

Ännu är inte alla pilotgårdar utsedda och den så kallade Tankesmedjan ska börja jobba med gårdarna efter nyåret.

– Vi vill skapa goda förutsättningar för lyckade ägarskiften på Gotland, säger Lisa Engström.

Sänka medelåldern

Ett av målen är att sänka medelåldern bland företagare på den gotländska landsbygden.

– Vi vill matcha behoven hos säljare och köpare och skapa koncept som ska underlätta att göra ägarskiften.

Projektet har vänt sig till alla LRF-medlemmar över 55 år på Gotland för att fånga in intresserade. I dagsläget är det cirka 15 som anmält sig.

– Vi har sett problematiken med allt äldre företagare och vill göra något åt det, säger Lisa Engström. Vi vill underlätta ägarskiften.

Bollplank

Hon fortsätter:

– Det är mycket att tänka på och tar tid när ägarskiften och generationsskiften ska ske.

Tankesmedjan ska fungera som ett avancerat bollplank. Dessutom bjuds på föreläsningar om finansiering, juridik och hur dialogen i familjen ska skötas.

Dessa föreläsningar får alla LRF-medlemmar gå på, inte bara de som är utvalda som pilotgårdar.

Och först ut bland föreläsarna var Michael Billow. Han är ekonom och beteendevetare och talade om försäljningsprocessen: "Från säljbart till sålt".