Genombrott för snabbväxande poppel

Poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det visar nya försök vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket.

Bilden är från en annan poppelodling.
Bilden är från en annan poppelodling. FOTO: MATS P OSTELIUS

Plantorna i SLU-försöket har växt under fyra säsonger och trots en extremt torr sommar har de frodiga lövträden hunnit bli långt över tre meter. Det ska jämföras med jämngamla plantor som inte kalkats. De är knappt i höjd med det omgivande gräset.

– Vi vet från växthusförsök att poppel dör om jorden är för sur. Därför är poppel svår att odla på skogsmark där pH-värdet ofta ligger kring fem, eller därunder, berättar forskaren Henrik Böhlenius i ett pressmeddelande.

Hittat balans

Henrik Böhlenius forskar på popplar vid SLU i Alnarp. I ett par halländska försök har pH-värdet höjts genom lättlöslig kalk som tillförts i kombination med olika markberedningar.

– Vi vet ännu inte i vad mån effekten av kalkningen är bestående. I bästa fall har träden hittat sin balans och fortsätter att växa bra nu när rotsystemen är etablerade, säger Henrik Böhlenius.

Stor potential

Han hoppas hitta ett enkelt och robust odlingssystem för poppel både på åkermark och skogsmark, för potentialen är stor.

– Tillväxten per hektar och år är förmodligen minst det dubbla jämfört med gran. Dessutom är det positivt för landskapsbilden, säger han.