Genomför näringslivets förenklingspaket nu!

Reglerna för enskilda företag behöver snarast förenklas. Näringslivets förenklingspaket är ett första steg i rätt riktning och kan inte vara politiskt kontroversiellt, skriver Urban Rydin.

Störst är behovet av förenklingar i regelverket för enskilda näringsidkare.
Störst är behovet av förenklingar i regelverket för enskilda näringsidkare.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nyligen presenterades näringslivets förslag till enklare regler för enskilda näringsidkare vid ett välbesökt seminarium i riskdagen. Skatteutskottets vice ordförande Per Åsling (C) hade bjudit in och förenklingspaketet presenterades av Katarina Bartels. Svenskt näringsliv, Mattias Andersson, Småföretagarnas riksförbund och undertecknad från Fyklövern. Åhörare var riksdagsmän och representanter för näringslivets intresseorganisationer samt rådgivarorganisationer.

Ett enigt näringsliv presenterade då ett stort paket för hur lagar och regler ska kunna förenklas så att arbetet underlättas för landets 800 000 enskilda näringsidkare. Förslaget innehåller ändringar som ska åstadkomma ett systematiskt mer korrekt skattesystem, enklare räntefördelning, ett nytt stickår (1952 blir 1996), förenklade regler om skogsavdrag och återföring av skogsavdrag, förbättringar för skogskonto och ersättningsfond samt bättre sjukpenningsregler.

I samband med utbildningar har 60 procent av rådgivarna från SRF-konsulterna, som riktar sig till småföretag, uttryckt att det är störst behov av förenklingar i reglerna för enskilda näringsidkare. För övriga företagsformer ansåg 22 procent av rådgivarna att det var mest angeläget att förenkla för dem med handelsbolag och 18 procent av dem ansåg detta för aktiebolag (3:12-reglerna).

De enskilda näringsidkarna anses således ha svårast regler. "På gränsen till det acceptabla", som Lagrådet uttryckte det. Den gruppen företagare behöver därför snarast förenklade regler. Näringslivets förenklingspaket är ett första steg i rätt riktning och kan inte vara politiskt kontroversiellt.

Kära riksdagsledamöter, lägg nu partipolitiken åt sidan, lyft er över meningskiljaktligheter och genomför detta efterlängtade förenklingspaket.

Urban Rydin, Fyrklövern ekonomi och juridik AB

LÄS MER: Kontrollerna hindrar företagandet och hämmar arbetsglädjen

LÄS MER: Det måste finnas någon rimlighet i regelbördan