Gensaxar kan göra potatis mer hälsosam

Genmodifierad potatis har flera positiva hälsoeffekter framför traditionell potatis, visar en ny .

Xue Zhao, doktorand på SLU.
Xue Zhao, doktorand på SLU. FOTO: PRESSBILD

Konsumenter som har undvikit potatis på grund av de snabba kolhydraterna kan i framtiden få ett nytt alternativ. Den nya potatisen har utvecklats av forskare inom växtförädling. Skillnaden mot traditionell potatis är att den innehåller en annan form av stärkelse.

Den nya potatisen har tagits fram med så kallade gensaxar, alltså Crispr-Cas9-tekniken, för genetisk modifiering. Hittills har sådan potatis inte fått godkänt inom EU, men forskare hoppas att den "högamylospotatisen" på sikt ska ska kunna godkännas.

Resistentare mot nedbrytning

Efter kokning har den genmodifierade potatisen fått en stärkelse som har blivit resistentare mot nedbrytning, på grund av en förändrad kvot mellan stärkelseformerna amylopetiktin och amylos.

– En ytterligare analys visade att om man lagrar den kokta potatisen en dag i kylskåp så ökar innehållet av resistent stärkelse ytterligare. Det beror på att det tar lite tid för amylopektinet att återkristallisera sig, säger Xue Zhao, som är doktorand på SLU och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

Ändrar stärkelsens sammansättning

Studien har skett inom forskningsprogrammet Mistra Biotech vid SLU, genom att man ändrat sammansättningen av stärkelsen till en ökad mängd amylos. Det är mer resistent mot nedbrytning i magen och är därför långsammare ur kolhydratsynpunkt.

Om den nya potatisen blir tillgänglig för försäljning, visar studien, skan det varra positivt för folkhälsan. Till skillnad från traditionell stärkelse så sänker den resistenta stärkelsens kroppens glukosnivåer och insulinreaktioner. Den fungerar likt kostfiber och ökar magfunktionen, samt gynnar tarmfloran och minskar kostens kaloriinnehåll.

LÄS OCKSÅ: Lyckeby väntar på gensvar om potatis