Gensaxen säkraste alternativet för växtförädling

Jag tror att en bra försäkring mot svält och misär är att fortsätta utveckla effektiviteten i jordbruket. Det skriver Ester Hertegård i en replik.

Lyckeby odlar på försök stärkelsepotatis som förädlats med hjälp av gensaxen.
Lyckeby odlar på försök stärkelsepotatis som förädlats med hjälp av gensaxen. FOTO: HANS NORDTSRÖM

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln "Slopat kemiskt växtskydd leder till hållbarhet"

Det är positivt att det finns en mångfald av sätt att odla på. I Sverige finns både de som vill odla ekologiskt certifierade grödor och andra som inte vill begränsa sig till de metoder som certifieringen tillåter. Att bunta ihop modernt växtskydd med kvicksilver och DDT ter sig dock tämligen oseriöst. Som det konstaterades i ledartexten utgör inte de kemiska växtskydd som används idag mer risk varken för människor eller natur än övriga metoder till buds, men de möjliggör att både fler sorter och större volymer livsmedel kan produceras i landet totalt sett (en stor del av den ekologiska vegetabilieproduktionen ligger i de mest bördiga och lättodlade delarna av Sverige).

Du specificerar inte vad du menar att du fått rätt om gällande genmodifiering, GMO, men jag har tidigare erfarenhet av att alltför många dröjer sig kvar i daterade argument från 1980- och 1990-talet i frågan. Gensaxen är det absolut säkraste alternativet för växtförädling och det är tråkigt att EU-länderna hamnat så långt efter konkurrerande jordbruksnationer. I förra veckan kom dock glädjande besked om att Kommissionen är på väg att luckra upp det mycket strama förfarandet kring att få nya genmodifierade grödor godkända. Även svenska Naturskyddsföreningen har lagt de gamla skrämselargumenten bakom sig.

Vi verkar vara eniga om att svält och misär inte är önskvärt. Jag tror att en bra försäkring mot det är att fortsätta utveckla effektiviteten i jordbruket.

Ester Hertegård, ledarskribent Land Lantbruk

LÄS MER: EU-länder agerar för att bryta dödläget för gensaxen

LÄS MER: Tar vi klimatarbetet på allvar?