Genteknik i avel väcker frågor

Med hjälp av modern genteknik kan man exempelvis göra så att kor föds utan horn och med minskad risk att få juverinflammation. Men genteknik i storskalig ko-avel väcker flera frågor, menar forskare på SLU.

FOTO: JULIO GONZALEZ, SLU

Ny genteknik, som upptäckten av genkniven Crispr-Cas9, öppnar banbrytande möjligheter att genetiskt förändra lantbrukets djur. Men tekniken väcker praktiska, tekniska och etiska frågor, menar fyra SLU-forskare i en ny tvärvetenskaplig artikel i Journal of Dairy Science.

LÄS MER: Ändrade gen – kor blev resistenta mot tuberkulos

I dag finns varken genmodifierade eller genom-editerade lantbruksdjur i livsmedelsproduktionen. Men om lagstiftningen i framtiden kommer att tillåta den nya gentekniken i storskalig avel, föreslår forskarna att det i avelsorganisationerna bör finnas rådgivande etiska kommittéer med exempelvis forskare, branschföreträdare och etiskt skolade personer.

Kommittéerna bör bedöma för- och nackdelar i varje enskilt användningsområde innan de tillämpas i ett avelsprogram, anser forskarna.

"Det här är komplexa frågor, men det blir mer hanterbart om vi fokuserar på specifika användningsområden", säger Susanne Eriksson, forskare vid Institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

Studien är gjord inom forskningsprogrammet Mistra Biotech på SLU.

PREMIUM: Vad är skillnaden mellan GMO och Crispr-Cas 9?

PREMIUM: Lyckeby väntar på gensvar om potatis