Giftfritt medel skyddar skogplantor och ungskog från älg

Betesskador på ungskog skulle kunna minskas kraftigt och därmed konflikten mellan markägare och älg. Det menar forskare vid Mittuniversitetet som varit med tagit fram en giftfri spray.

Hungriga älgar kan ställa till med stora skador i skogen framför allt vintertid.
Hungriga älgar kan ställa till med stora skador i skogen framför allt vintertid. FOTO: MOSTPHOTOS

– De preliminära resultaten visar att vi kan halvera betningen på toppskotten när vi behandlar dem, säger forskaren Matilda Lindmark som forskar på skogsskador orsakade av älg och sork vid Mittuniversitetet i ett nyhetsmeddelande.

De första storskaliga fältförsöken med det ännu inte lanserade preparatet Antibeta genomfördes under december 2017 i hårt utsatta skogar och var alltså lyckade. Eftersom Antibeta är baserat på naturliga försvarsämnen från avverkade träd behövs inga gifter. Älgen tycker att medlet både luktar och smakar så illa att det inte är lönt att festa loss på sprayade ytor.

11 procent av tallarna skadas

Tall är en naturlig del av älgens vinterföda och varje år betesskadas ungefär 11 procent av alla tallar i Västernorrland. Att helt förhindra älgar från att ge sig på ungskogen är knappast möjligt. Däremot vill forskarna minska skadorna på träden genom att locka älgen att ta sidoskotten i stället för de värdefulla toppskotten vilket inte alls skulle få samma negativa effekt på trädets framtida värde.

Nästa vinter görs nya försök

Tanken är att älgstammen även i fortsättningen ska ha god tillgång på föda utan att det står i konflikt med markägarens intressen. Nya försök kommer att göras kommande vinter.

I höst och vinter ska det också undersökas om Antibeta fungerar lika bra på sork som på älg. Sork ställer till stora problem på plantskolor under vintern då de äter plantorna. Även andra preparat kommer att testas.

LÄS MER: Varannan ungtall i Svealand har betesskador

LÄS OCKSÅ: För stor älgstam och för dålig avskjutning