Glesbygden – tomma hus men bostadsbrist

Det är förvånande att inget politiskt parti talar om förekomsten av tomma och obebodda hus på den svenska landsbygden. Norge har både boplikt och brukningsplikt, men det kan finnas andra sätt att driva fram bosättning på landsbygden, till exempel skatt på tomma bostadshus.

Naturligtvis behöver det också till åtgärder som fiber, bra kommunikationer och samhällservice, men endast dessa åtgärder räcker inte till för att landsbygden ska utvecklas. Lokalproducerad mat, grön energi, växande företag och servicegaranti hjälper inte mot tomma hus i hälften av byn. Kuriöst nog finns bostadsbrist för att ingen vill sälja eller hyra ut.

En del av de tomma husen ägs av en släkt i stan med gammal anknytning till bygden, och befolkas några veckor under året, eller inte alls. En annan del har uppstått vid sammanslagningar av jordbruk och lämnas bara till att förfalla.

Vi tar Kristdala som exempel. Historiskt sett är det en marknads/serviceort för en relativt stor omgivande landsbygd. År 1900 bodde 4 000 i socknen. Under de följande 100 åren genomfördes ett enormt befolkningsskifte: numera bor omkring 2 000 i socknen, ungefär hälften av dem i själva samhället.

En inventering av onyttjade bostäder har genomförts förra året av Samhällsföreningen Kristdala i samarbete med Ett Oskarshamn och resulterade i att de fann 357 bostäder som saknar mantalsskriven person. Vi kan dubblera landsbygdens befolkning om dessa hus kan komma till användning. Men i dagsläget så är det bara sex (!) husägare som är intresserade av att sälja, och sex är intresserade av att hyra ut.

Det finns unga människor som vill förverkliga en önskan om ett mer naturnära liv på landsbygden och gärna hyra eller köpa dessa gårdar. Tyvärr kommer de inte ut på marknaden vilket bidrar till avfolkning. Att "väcka" ägarna till alla ödehusen i kommunen med ett brev räcker inte. Piskan behövs.

På kontinenten finns en kommunal avgift mot obebodda hus i Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien... I exempelvis landsbygdskommunen Oostrozebeke i Belgien betalar ägare av onyttjade bostäder från 1 500 Euro under första året till 3 000 Euro under tredje året. Undantag finns för hus som verkligen används, även om de saknar mantalsskriven person. Effekterna är synliga på kort sikt: uthyrning, renovering, inflyttning.

Vi behöver varenda fastboende på landsbygden om vi ska kunna fortsätta en positiv utveckling. Frågan är vad de politiska partierna i Sverige vill göra åt alla ödehusen på landsbygden. Och när. Eller hur.

undefined

undefined