Global oro bromsar skogsmarknaden

Det finns tecken på att högkonjunkturen för skogsindustrin klingar av. Det är framför allt marknaden för sågade trävaror som håller på att mattas av. Dessutom kan barkborrarna bli ett problem som sätter käppar i hjulet för både skogsägare och industrin.

Priserna på virkesmarknaden nådde sin topp under fjolåret.
Priserna på virkesmarknaden nådde sin topp under fjolåret. FOTO: PINKBADGER

Pontus Larsson är ny virkeschef på Skogssällskapet. Han säger att priserna på virkesmarknaden har ”peakat” och nådde sin topp under fjolåret. Därtill råder en global oro som bromsar marknaden, till exempel Brexit och dess betydelse för sågade trävaror, en oro i Asien och även handelsavtal som kan ställa till utmaningar.

– Men generellt är det en bra efterfrågan på träprodukter och produkter med träfiber som bas. Så vi kommer att ha en skapligt bra marknad, säger han.

Granbarkborrarna ett hot

Ett annat orosmoln är vad som sker med tillgången på virke med tanke på en hotande stor population av granbarkborre, både i Sverige och Europa, och hur det kommer att påverka flödet av färsk råvara till industrin.

– Initialt så går det att hålla den färsk, men går det för fort och blir för stora volymer så kan det bli utmanande att hitta rätt sortiment till industrin. Men det är fortfarande en god marknad, om än inte lika stark som tidigare.

Marknaden för sågade trävaror håller på att mattas av.
Marknaden för sågade trävaror håller på att mattas av. FOTO: ANDERS SÖDERLUND

”Sett justeringar”

Huruvida det kommer att bli några prissänkningar på virke är för tidigt att säga, enligt Pontus Larsson.

– Men vi har sett vissa justeringar men det beror på var i landet man är och hur marknadsutvecklingen ter sig. Om efterfrågan skulle minska påverkar det ju priserna.

Torka och bränder

En annan aspekt är hur ett ändrat klimat med torra somrar och skogsbränder kan komma att påverka skogsnäringen, en frågeställning som man måste ha en handlingsplan för anser Pontus Larsson.

– Vädret kan vi inte styra över. Det man ska ha med i analysen är de extrema svängningarna och ha handlingsplaner efter det; Vad händer om det blir torra somrar och blöta höstar? Hur får man ett hållbart skogsbruk med de extrema vädervariationerna?

Pontus Larsson, virkeschef på Skogssällskapet.
Pontus Larsson, virkeschef på Skogssällskapet. FOTO: PRIVAT

Ser avmattning

Mats Boström är virkeschef på Norra Skogsägarna. Efter toppåret 2018 ser han en viss avmattning i konjunkturen.

– Visst är det väl så. Priset på sågade trävaror har mattats av de senaste 4-5 månaderna. Vilka effekter det får för framtiden är svårt att spekulera i.

Han vill inte uttala sig om eventuellt fallande virkespriser.

– Vi har det priserbjudande vi har, det gäller tills vidare. Jag kan inte säga mer än så.

2018 var även ett toppår vad gäller antalet anmälda avverkningar. Tror du att dessa kommer att sjunka nu?

– Vi kontrakterar fortsatt bra i ett tempo som vi ska ligga på. Den stora flaskhalsen ligger egentligen på produktionssidan där det är problem med personalförsörjningen - främst bristen på maskinförare - som gör att produktionen hejdas, säger Mats Boström.

Vad är ditt råd till skogsägarna framöver?

Mats Boström, virkeschef på Norra skogsägarna:

– Tänk alltid långsiktigt för att optimera skogens produktionsförmåga med rätt åtgärder. Skjut inte på en gallring eller röjning bara för att spekulera i ett bättre pris.

Pontus Larsson, virkeschef på Skogssällskapet:

– Var och en får se över sin agenda. Var vaksam över granbarkborre och angrepp som kan påverka ekonomin. Se till att vårda och arbeta med ett hållbart skogsbruk kopplat till det egna intresset.