Gnagapp hjälper skogsägare räkna på skadan

En ny app ska hjälpa skogsägare att bedöma kronviltskador på gran. Appen räknar ut hur mycket skadan kommer att kosta i framtiden.

FOTO: PÄR FORNLING

Granskog omgiven av jordbrukslandskap ligger illa till för kronviltskador. På bördig mark växer granen så snabbt och tätt att det blir dåligt med foder på marken. Då fläker kronviltet ofta istället upp långa revor av bark från granen. Skadan följer med i granens liv och kan ge sämre tillväxt och sämre betalt för virket. Med ökande kronviltstammar ökar också barkgnagandet.

Räkna ut kostnad

Nu har Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SLU), tagit fram en app som ska hjälpa skogsägare att räkna ut hur stort inkomstbortfallet blir på grund av kronviltskador tillsammans med Skogsstyrelsen, Södra och LRF i samarbetet Partnerskap Alnarp.

FOTO: PÄR FORNLING

– Det var Henrik Andersson på Skogsstyrelsen som ville underlätta arbetet med skador av kronvilt. Han berättade att många skogsägare vill ha lite guidning när de upptäcker skador av kronvilt i skogen. De undrar om de måste avverka i förtid eller om de kan låta träden stå kvar. Och vad kommer det att kosta, säger Annika Felton, forskare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Fakta: Räkneexempel

· Appen räknar bland annat på förutsättningen att oskadat virke ger 500 kronor per kubik och att en skadad stock ger 300 kronor per kubik.

· Om man har 800 stammar per hektar, en medeldiameter på 28 centimeter och 30 procent av stammarna är skadade idag ger det en förlust på 16 300 kronor per hektar eller 36 kronor per kubikmeter vid slutavverkning vid 60 års ålder.

· Det ska sättas i relation till ett oskadat bestånd som gett en avkastning på 222 000 kronor per hektar. Det går att ändra alla olika parametrar själv för att få en anpassad uträkning. 

Räknar ej stormskada

Beräkningarna visar att på bördiga marker, där granen växer mycket bra blir det, i de flesta fall, relativt små inkomstbortfall jämfört med den totala intäkten.

– Vi trodde att inkomstbortfallet skulle bli större. Det växer så bra att det nog i de flesta fall knappt lönar sig att avverka i förtid. Men det ska påpekas att appens beräkning inte tar hänsyn till potentiellt ökad risk för stormskada efter att skadan skett.

Hälften hade skador

Skogsstyrelsen gjorde inventeringar i fält och valde slumpmässigt ut cirka 40 granbestånd i åldrarna 15 till 45 år i alla Skånes kronskötselområden. 

Kronviltskadad gran.
Kronviltskadad gran. FOTO: ANNA WIDÉN

– Vi hittade kronviltskador i alla bestånd och vi hittade färska skador i hälften av bestånden. De granbestånd som ligger i ett hav av jordbruksmark blir också mer utsatt än om det är mer skogslandskap omkring.  

Gratis att ladda ner

I appen, som är gratis att ladda ned, skriver skogsägaren bland annat in hur många procent av stammarna som har kronviltskador, antal stammar per hektar och medeldiameter i brösthöjd.

– Appen räknar ut vad inkomstbortfallet blir vid slutavverkning, enbart på grund av kronviltskadan. Appen räknar också på inkomstbortfallet av vanliga rötskador, säger Annika Felton.

Anpassad för bördig skog

Appen räknar ut inkomstbortfallet med dagens skadenivå, men man kan också fylla i hur många procent skadade stammar man tror att det kommer att finnas när skogen ska avverkas vid till exempel 60 års ålder. 

– Appen är anpassad till riktigt bördiga granskogar. Möjligen kommer det versioner för andra ståndorter också.