Goda skördar i Europa trots värmeböljor

Överlag bra för spannmål men fallande skördar av bland annat raps och potatis. Även om prognosen för majsskörden har justerats nedåt sedan juli är nivån högre än femårssnittet, visar EU-kommissionens senaste rapport över skördeläget i Europa.

Vete skördas i Provence, France.
Vete skördas i Provence, France. FOTO: ISTOCK

Både vete, korn och rågvete väntas i EU-länderna ge skördar som ligger över genomsnittet under fem år (se tabell intill). Skörden av råg blir dock något mindre, enligt en prognos i förra veckan från Joint Research Centre, JCR, som är EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum.

Betor och raps tappar

För sockerbetor liksom raps och rybs är tappet jämfört med femårssnittet närmare 5 procent medan skörden av potatis väntas bli cirka 3 procent lägre. Prognoserna för de grödorna har skrivits ned under den senaste månaden.

Majs nedåt

Vad gäller majs är bilden splittrad. Skördeprognosen har fallit med cirka 2 procent sedan juli, främst beroende på utvecklingen i Frankrike, Polen och Italien.

Stora skillnader

I västra och norra Centraleuropa har en kombination av värmeböljor och låg nederbörd sedan inledningen av sommaren påverkat negativt. I sydöstra Europa – framför allt Bulgarien, Ungern och Rumänien – bedöms majsskörden enligt kommissens rapport tvärtom bli mycket god.

Skörden av majs väntas alltså i EU-länderna totalt sett överstiga femårssnittet med omkring 4 procent.

Stödåtgärder

Efter förslag från kommissionen enades EU:s medlemsländer i förra veckan om flera stödåtgärder för att hjälpa lantbrukare som har drabbats ekonomiskt av torka i Europa. Åtgärderna omfattar bland annat högre förskottsbetalningar och undantag från förgröningsreglerna för att snabbt få fram djurfoder.

Bedömningen är att åtgärdspaketet ska kunna antas formellt i början av september.

Anders Pålsson
Anders Pålsson FOTO: TOVE NILSSON

Normalår trots torka

Anders Pålsson, marknadsrådgivare vid HIR Skåne menar att trots två hiskeliga värmeböljor under sommaren kan 2019 summeras som något av ett normalår.

– Utvecklingen i Europa har generellt varit god och det dämpar Sveriges möjligheter att få bra exportpriser på spannmålen. Det finns ingen som ropar efter vårt vete, konstaterar han.

Bättre och sämre

Anders Pålsson pekar i linje med EU-rapporten på översiktligt sett goda skördar av spannmål och ett sämre läge för exempelvis sockerbetor och raps.

Inget som skrämmer

– Spannmålen verkar också överlag ha nått bra kvalitet, så det finns inget som skrämmer upp marknaden för tillfället. Spanien har visserligen ett besvärligt läge, men så är det från och till. Den iberiska halvön är Europas största underskottsområde sett över tid, säger Anders Pålsson.

Jokern är majsen

Att det inte har blivit några signifikanta bakslag i odlingen på Europanivå pressar priserna. Jokern i det sammanhanget kan bli storleken på majsskörden i internationellt perspektiv, framhåller han.

– Blir majsskörden dålig kan korn och vete gå in som ersättare med ett lyft för spannmålspriserna. Redan i fjol importerades väldigt mycket majs från Ukraina till EU och där ser det ut som om skörden i år blir ännu bättre. Jag är skeptisk till att Europa kommer att driva upp spannmålspriserna under vintern. Hoppet är till syvende och sist att majsskörden i USA inte blir så pass hög som prognoserna visar, säger Anders Pålsson.