Gödsel - inte vilken skitfråga som helst

Nu kommer tydliga signaler från de största gödselleverantörerna i Europa. Läget är allvarligt och det duger inte för regeringen att vara passiv i denna viktiga fråga, skriver Martin Kinnunen (SD).

Redan innan kriget i Ukraina bröt ut hade priserna på gödsel rusat uppåt.
Redan innan kriget i Ukraina bröt ut hade priserna på gödsel rusat uppåt.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Priserna på drivmedel och energi skjuter i höjden. Det påverkar Sverige och svenska medborgare i bred bemärkelse. En vital näring som påverkas extra kraftigt är det svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen som exempelvis öl- och dryckestillverkare. Specifikt för just livsmedelsproduktionen är att centrala insatsvaror såsom gödsel rusar i pris. Sveriges lantbrukare har under hela året larmat om att situationen börjar bli ohållbar. Nu kommer även tydliga signaler från de största leverantörerna av gödsel i Europa. Läget är minst sagt allvarligt och det duger inte att regeringen är passiv i denna för livsmedelsproduktionen viktiga fråga.

Samtidigt som svenska lantbrukare går på knäna ökar statens intäkter på grund av drivmedels- och energiskatterna, vilka ökar med de rusande drivmedels- och energipriserna. För statens del innebär detta att skatteintäkterna ökar med miljarder kronor varje månad, enligt tidigare beräkningar gjorda av SVT. Detta anser vi är helt orimligt. Ett första steg är givetvis att minska reduktionsplikten från dagens dryga 30,5 procent till 5 procent. Vidare behöver övriga energiskatter ses över i syfte att få ner drivmedels- och energipriserna.

I november förra året bedömde Lantbrukarnas Riksförbund att kostnaderna för ett urval av lantbrukets viktigaste insatsvaror hade ökat med 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Denna kalkyl var i våras uppe på 8,2 miljarder kronor, sålunda en fördubbling av kostnaderna. Att kostnadsökningen kommer att sluta verkar inte speciellt troligt i dagsläget och borde få regeringen att agera kraftfullt och skyndsamt.

En av orsakerna till prisökningen är att det vid tillverkningen av konstgödsel används gas och på grund av strypt import av rysk gas har priset på mineralgödsel som en konsekvens stigit kraftigt. Mineralgödsel, är en möjliggörare för exempelvis större och bättre skördar. Då tillgång till kväve och fosfor i marken är en förutsättning för yrkesmässig jordbruksproduktion.

Som en konsekvens av lantbrukets ökade omkostnader för exempelvis gödsel skjuter även livsmedelspriserna i höjden. De stegrande matpriserna driver nu upp inflationen, vilken stigit markant under hela våren och sommaren. Sverige har historiska nivåer på en inflation runt åtta procent, vilket till stora delar kan tillskrivas de ökade matpriserna.

Redan innan kriget i Ukraina bröt ut hade priserna på gödsel rusat uppåt. Mellan oktober 2020 och oktober 2021 steg priserna för produktgrupperna gödnings- och jordförbättringsmedel med 98,2 procent, enligt Jordbruksverket. Så regeringen kan knappast säga att de inte såg gödselskrisen komma.

Då Sverige i dag nästan uteslutande är helt beroende av import av mineralgödsel, blir konsekvenserna allvarliga för svenskt lantbruk och livsmedelsförsörjning. Även öl- och dryckestillverkare påverkas av den minskade produktionen av gödsel, eftersom de köper den koldioxid som blir över i tillverkningen. Här har bland annat Carlsberg gått ut och varnat för betydande produktionsminskningar och till och med produktionsstopp. Detta är sålunda inte bara teorier utan nära förstående faktum.

Vi ser att en ökad självförsörjning nu måste prioriteras på riktigt för både livsmedel och insatsmedel. Det kan inte bara få bli tomma ord och floskler utan tydliga krafttag och åtgärder för att säkra svensk livsmedelsproduktion. Vi har föreslagit skattesänkningar, regelförändringar och budgetsatsningar vilka syftar till att jordbruksnäringen får en ökad lönsamhet omgående och därmed kan fortsätta i positiv riktning. Vi har även lyft att en högre beredskap och självförsörjningsgrad är nödvändig, vilket givetvis också främjar svensk livsmedelsproduktion. Den fråga jag nu ställer mig är vad Socialdemokraterna och regeringen avser att göra för att rädda det svenska lantbruket och svensk livsmedelsproduktionen undan en förestående gödselkris?

Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson