Granbarkborren gav fördubblade avverkningsanmälningar

Granbarkborrens härjningar har lett till en fördubbling av arealen som skogsägare i Blekinge anmält för avverkning. Det visar Skogsstyrelsens statistik för maj månad.

De stora bestånden av barkborreangripna granar innebär en fördubbling av avverkningsanmälningarna i Blekinge län.
De stora bestånden av barkborreangripna granar innebär en fördubbling av avverkningsanmälningarna i Blekinge län. FOTO: ISTOCK

Skogsstyrelsens månadsstatistik för maj visar i flera län på en stor ökning av arealen som skogsägare anmält för avverkning. En av orsakerna är angreppen av granbarkborre där skogsägare vill få ut skadad skog. På nationell nivå är det dock små förändringar under perioden.

Högsta noteringen på 12 år

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 12 av 21 län. Största ökningen var i Blekinge län, med mer än en fördubbling av den anmälda arealen. I Kalmar län ökade den anmälda arealen med nästan 60 procent, och i Värmland med 50 procent. Det är den högsta noteringen för maj månad sedan 2007 för dessa tre län.

Minskning på andra håll

På andra ställen har det dock skett en minskning. I Uppsala län sjönk den anmälda avverkningsarealen med hela 65 procent jämfört med samma tidpunkt förra året, medan minskningen i Södermanland var 41 procent. I Västerbottens och Dalarnas län minskade den anmälda avverkningsarealen med 35 respektive 24 procent.

Generell ökning över hela landet

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 21 729 hektar, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2018. Hittills i år har 101 264 hektar anmälts för avverkning vilket är 17 % mer än under de fem första månaderna förra året.

LÄS MER: Krisgrupp ska få stopp på granbarkborren

LÄS MER: Nu svärmar granbarkborren