Granbarkborrens värsta fiender

Genom att känna igen granbarkborrens största konkurrenter kan en skogsägare gynna dem.

Allmänna barkbocken.
Allmänna barkbocken. FOTO: ISTOCK

Det är fler än granbarkborren som gillar att husera under barken på granen, något en film på Skogsstyrelsens hemsida visar.

Där går bland annat att se allmänna barkbocken, som både konkurrerar om maten med granbarksborrens larv, och även äter upp larven om den kommer i vägen.

Sextandad barkborre.
Sextandad barkborre. FOTO: ISTOCK

Allmänna barkbocken lever endast i nyligen döda träd och är inget hot mot friska, och därför kan det vara bra att gynna den arten. Den lämnar ett ovalt hål där den går in och gångarna är breda och slingrande. Den utgör mat för hackspetten som även äter granbarkborrar.

Gångsystem av sextandad barkborre och styltflugelarver.
Gångsystem av sextandad barkborre och styltflugelarver. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/GUNNAR ISACSSON

Gnag i virrvarr

Den dubbelögade bastborren ger sig gärna på torkstressade granar sent på sommaren, vilket gör att granen inte kan angripas av granbarkborre följande vår. Man kan se att den dubbelögade bastborren varit framme på dess gnag som ser ut som ett enda virrvarr.

Myrbagge som jagar barkborrar på en död granstam.
Myrbagge som jagar barkborrar på en död granstam. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/MATTIAS SPARF

Sextandad barkborre är mycket vanlig eftersom den lever i alla granens avverkningsrester. I sällsynta fall kan den angripa ett mycket torkstressat träd, men mestadels konkurrerar den med granbarkborren. Den har ett gångsystem format som en stjärna.

Myrbaggelarv.
Myrbaggelarv. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/MATTIAS SPARF

Granbarkborrens största fiender som gärna äter den är styltflugor, myrbaggar, parasitsteklar och hackspettar. Hackspetten gynnas genom att man låter döda träd stå kvar och lämna högstubbar på två till tre meter.

Styltflugelarv.
Styltflugelarv. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/GUNNAR ISACSSON

Även angripna träd som inte hinns tas ut ur skogen är bättre stående än fällda. En fälld gran kan inte alls försvara sig mot granbarkborren och den är inte lika attraktiv för hackspettar som ett stående träd.

Fotnot: Här kan du se Skogsstyrelsens film.

Granbarkborreangripen gran där hackspetten har letat mat.
Granbarkborreangripen gran där hackspetten har letat mat. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/KERSTIN STRÖM

Fakta: Så gynnar du granbarkborrens konkurrenter och fiender:

· Lämna högre stubbar av granbarkborredödade träd, till allmänna barkbocken.

· Hämna högstubbar av granar som gnagts av allmänna barkbocken, det ger hackspettar mat över vintern och larverna konkurrerar med granbarkborren.

· Lämna granar med gamla angrepp, som har tappat barken eller varit döda mer än en säsong. De innehåller inte längre några granbarkborrar, men kanske några av dess fiender.

· Lämna döda träd och högstubbar på två till tre meters höjd.