Granbastborre överlistar mekaniska plantskydd

I ett av SLUs test av mekaniska plantskydd har man noterat ovanligt stora angrepp av granbastborre. Till skillnad från snytbaggen gnager bastborren mest på de delar av plantan som finns under mark och inte är skyddade.

I en pågående test av mekaniska plantskydd har SLU noterat ovanligt stora angrepp av granbastborre. För barrotsplantor med markberedning är andelen döda eller svårt skadade plantor ända upp till 17 procent på grund av bastborren.

undefined

– Det här är ovanligt, och vi har ingen förklaring till orsakerna. Det finns olika teorier som vi arbetar efter men än så länge vet vi inte varför det varit så omfattande angrepp av granbastborre, säger Carina Härlin, forskare vid SLU.

Försöken är utlagda i Vetlanda och Åseda, Småland, och går i år in på det sista av tre år. Mekaniska plantskydd utvärderas och jämförs med kemiska skydd samt helt obehandlade plantor på mark såväl med som utan markberedning.

– Granbastborren gnager främst på de delar av plantan som är under jord och där skyddar inte de mekaniska skydden, medan de kemiska skydden ger ett visst skydd för plantan som helhet. Men ännu har vi för lite data, som dessutom inte är bearbetad, för att dra några slutsatser, fortsätter hon.

undefined

Testen i övrigt visar på stora variationer i överlevnaden vid de olika behandlingarna. Till exempel har inga barrotsplantor, inte heller de utan planskydd, dödats av snytbagge där det varit markberett. Av de obehandlade täckrotsplantor som satts utan markberedning var 70 procent döda efter två säsonger. Av de obehandlade täckrotsplantor som satts med markberedning var bara runt 10 procent döda.

undefined

– Så har resultaten sett ut i några försök, bland annat detta, men ofta behövs flera åtgärder, till exempel markberedning och plantskydd för att ge tillräckligt skydd. Markberedning, plantskydd och plantans storlek är åtgärder som minskar skadorna. Effekten av olika åtgärder varierar väldigt mycket mellan olika hyggen, och det går inte att dra några generella slutsatser av bara ett test. Vi har testat olika skydd mot snytbagge i över 20 år och samlat erfarenheterna i Snytbaggemodellen, ett verktyg där man kan prova olika alternativ för att se vilka effekter det sannolikt skulle ge.