Grisbönder väntar ännu på torkstöd: Kan saknas hundratusentals kronor

För de grisproducenter som ännu inte har fått hela torkstödet utbetalt kan det handla om hundratusentals kronor som saknas.

En integrerad grisproducent med 375 suggor väntar på runt en kvarts miljon kronor till följd av det försenade torkstödet.
En integrerad grisproducent med 375 suggor väntar på runt en kvarts miljon kronor till följd av det försenade torkstödet. FOTO: REBECKA WESTIN

Ytterligare en förklaring till att just grisuppfödningen fortfarande väntar på torkstöd – utöver bristfälliga register – är att det finns så många varianter på hur gårdarnas produktion ser ut.

Men Robert Paulsson, affärsrådgivare på LRF Konsult, menar att man med Jordbruksverkets upplägg mer eller mindre hade kunnat räkna med strul.

Lättare att räkna utifrån suggan

– Man har till att börja med infört en ny definition i form av växande grisar från 20 kilo, en gräns som annars inte finns. Det hade varit lättare om smågrisarna med en schablonberäkning hade lagts på stödpengen för suggan, säger han.

Vidare anser Robert Paulsson att Jordbruksverket genom att jämföra med slaktstatistiken borde ha kunnat förstå att platsregistret inte motsvarade den dagsaktuella produktionen.

Hade kunnat samköra register

– Man hade också kunnat köra SE-numren från slaktstatistiken för att se vilka uppfödare som fortfarande är aktiva, säger Robert Paulsson.

Robert Paulsson, affärsrådgivare på LRF Konsult, menar att grisuppfödarna blev lågt kompenserade med torkstödet om man jämför med kycklinguppfödarna.
Robert Paulsson, affärsrådgivare på LRF Konsult, menar att grisuppfödarna blev lågt kompenserade med torkstödet om man jämför med kycklinguppfödarna.

Han är anlitad av ett antal grisproducenter att sköta deras kontakter med Jordbruksverket. Robert Paulsson konstaterar att torkstödet för suggor är utbetalt men att största delen av stödutbetalningen återstår.

Täcker cirka 20 procent

Robert Paulsson har gjort beräkningar som visar att torkstödet täcker 17 procent av de fördyrade foderkostnader som följde efter sommaren 2018 för en integrerad slaktgrisuppfödare räknat på en prisökning på 70 öre per kilo spannmål.

– Om man räknar på foderåtgång så blev kycklinguppfödarna dubbelt så högt kompenserade som grisuppfödarna, konstaterar Robert Paulsson.

FAKTA: 70 procent av torkstödet saknas fortfarande

I ett räkneexempel med 375 suggor som ger 10 000 grisar för uppfödning till slakt motsvarar suggorna 112 000 kronor medan slaktgrisarna inklusive gyltor står för 220 000 kronor. Tillväxtplatserna skulle ge 33 000 kronor.

Totalt innebär det ett torkstöd på 365 100 kronor och att 70 procent av beloppet fortfarande saknas på lantbrukarens konto.

KÄLLA: ROBERT PAULSSON, LRF KONSULT