Grisföretagarna tror inte på "quick fix"

Grisföretagarnas ordförande Ingemar Olsson tror inte på någon "quick fix" för svensk grisproduktion i mötet med landsbygdsministern.

På frågan vad han hoppas ska komma ut av mötet med landsbygdsminister Eskil Erlandsson på onsdag svarar Ingemar Olsson:

– Det finns ingen quick fix men givetvis är konkurrenskraften det stora problemet och framför allt då den dyrare smågrisen. Konkurrenskraften i smågrisproduktionen måste bli bättre.

Det är också syftet med det djuromsorgsprogram som Grisföretagarna driver. Målet är ändrade regler som ska minska smågrisdödligheten och stärka lönsamheten. Men enbart ändrade regler räcker inte, menar Ingemar Olsson:

– Här gäller att vi gemensamt från bonde till konsument tänker igenom hur vi ska kunna klara att ha kvar en svensk grisproduktion.

undefined

– Ja, hela värdekedjan måste vara med i detta, även handeln.

undefined

– Nej, jag vill inte precisera det i dag.

undefined

– Vår syn i den frågan är att det är viktigt att man ser möjligheter till dispenser från åttatimmarsregeln.