Grön klimatdebatt i Greta Thunbergs anda

Var inte pessimistisk om framtiden. Det var Johan Kuylenstiernas budskap under paneldiskussionen om klimatet som LRF anordnade under fredagen.

FOTO: GUNILLA ANDER

De förnybara bränslena ökar, och de gröna näringarna spelar en viktig roll för omställningen till hållbara transporter.

Så inledde Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, en av LRF anordnad paneldiskussion med inbjudna EU-valkandidater om vad jordbruket och skogsbruket kan bidra med i övergången till ett fossilfritt samhälle.

LRF-tema i EU-valet

De gröna näringarnas roll för att hejda klimatförändringen och bidra till energiförsörjningen är ett tema som LRF vill rikta ljuset på i kampanjen inför valet till Europaparlamentet 26 maj.

Lokalen i Europahuset var fylld av förstagångsväljare, av vilka flera i klimataktivisten Greta Thunbergs anda ställde uppfordrande frågor till politikerna om hur de tänker minska EUs utsläpp av växthusgaser.

Debatten hettade till

Den politiska panelen, bestående av Alice Bah Kuhnke, MP, Sara Skyttedal, KD, Emma Wiesner, C och Marlene Burwick, S, var inte särskilt eniga om hur vägen till en hållbar energianvändning ser ut. Stundtals hettade debatten till.

Olika uppfattningar fanns i frågan om nyttan av politiskt tvingande åtgärder, kontra marknadens förmåga att bäst komma med lösningar.

Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, och Alice Bah Kuhnke förstanamn på MP-listan i EU-valet samtalade inför LRF-debatten om hållbara transporter.
Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, och Alice Bah Kuhnke förstanamn på MP-listan i EU-valet samtalade inför LRF-debatten om hållbara transporter. FOTO: GUNILLA ANDER

Tvingande utsläppsbudget

– Vi gröna kommer att driva på för tuffa beslut och en tvingande utsläppsbudget, lovade förra kulturministern och ettan på MP-listan Alice Bah Kuhnke.

Hon fick mothugg från Sara Skyttedal som lyfte betydelsen av ekonomisk tillväxt och företagens förmåga att möta klimathotet med tekniska innovationer.

Flyger med glädje

– Jordens framtid bygger på en fri marknad som hittar lösningar. Jag flyger med glädje med företag som satsar på ny teknik, underströk Skyttedal som toppar KDs lista i EU-valet.

Samtliga i panelen skrev under på att det är akut viktigt att utnyttja det fönster som ännu står öppet för att nå Parisavtalets mål. Alla instämde i att de gröna näringarna har några av nycklarna till hur den globala uppvärmningen ska hejdas.

Lösningar på bordet

– Att 73 procent av Europas energi fortfarande är fossil är skrämmande, konstaterade Emma Wiesner, trea på C-listan och utbildad energiingenjör.

Hon gav å andra sidan en positiv bild där många lösningar för hållbara transporter redan finns på bordet, inte minst i Sverige.

När Emma Wiesner träffar aktörer som Preem och Lantmännen får hon bilden bekräftad av att mycket positivt händer.

”Måste lyfta klimatnyttan i skogen”

Den hållbara framtiden står att finna i skogen, undertströk Marlene Burwick.

– Vi måste lyfta upp klimatnyttan av skogen, och där har Sverige en unik roll, både i att producera hållbara produkter, men också i att vara en kolsänka, underströk Marlene Burwick, S, riksdagsledamot som var den enda i panelen som inte kandiderar till EU-valet, och som hoppade in för partkamraten Jytte Guteland.