Grotskotare effektivare än standardskotare

Skotning av grot görs effektivast med en nischad grotskotare. Det visar en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Grotskotning i Heby.
Grotskotning i Heby. FOTO: FRIDA JONSON

I studien "Grotskotning med rundvirkesskotare och grotskotare, en jämförande studie" har Daniel Frisch gjort en jämförelse mellan standardskotare och grotskotare. Där konstaterades det att grotskotaren gav högre produktivitet och lägre kostnader, vid genomsnittliga förhållanden. Studien tittat på tidsåtgång, laststorlek, skotningshastighet samt kostnader för grotskotning.

Tid, last och kostnad

Grotskotarens medelprestation var 32,2 råton per effektiv arbetstimme utan stillestånd medan den konventionella skotaren hade en prestation på i medeltal 28,5 råton. Den konventionella skotaren hade en lägre tidsåtgång per lass med 18,9 minuter per skotat lass jämfört med grotskotarens 22,6 min. Kostnadsmässigt var grotskotaren ett bättre ekonomiskt alternativ än den konventionella skotaren. Vid ett genomsnittligt skotningsavstånd på 250 m var kostnaden 26 kr/ton för grotskotaren och 30 kr/ton för den konventionella skotaren.

Grotskotaren effektivare

Enligt studien visar resultatet att en skotare utrustad med grotrede har en högre produktivitet och lägre kostnad per ton än en konventionell skotare som skotar grot. Den konventionella skotaren är dock att föredra på trakter med kort terrängtransportavstånd där den med fördel kan nyttjas som grotskotare i direkt samband med rundvirkesskotningen.

LÄS MER: Mindre antal skotare registrerade