Grundvattennivåerna rekordlåga

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sjunkit med i grova drag 40-60 cm sedan förra månaden enligt beräkningar från Sveriges geologiska undersökning, SGU. På många håll har nivåerna varit rekordlåga. – Situationen är ganska allvarig, säger hydrogeologen Viktor Plevrakis på SGU.

FOTO: TZAHIV

Det är snustorrt i markerna. Eldningsförbud råder i stort sett hela landet och i vissa län, bland annat i Kalmar, Gävleborg och Gotland är det inte ens längre tillåtet att grilla på sin egen tomt.

Små magasin mycket under

Avsaknaden av regn påverkar förstås även grundvattnet, men det varierar över landet hur välfyllda grundvattenmagasinen är. De stora magasinen varifrån kommunerna tar dricksvatten är än så länge nära det normala, men de små varifrån de flesta med egen brunn får sitt vatten är under eller mycket under det normala över i stort sett hela landet.

Grundvatten i små magasin reagerar snabbt på nederbörd och på torka. Nivåerna kan skifta mycket, upp till två meter enligt Viktor Plevrakis. Det är också viktigt att komma ihåg att SGU:s kartor visar generella nivåer och att lokala variationer förekommer. Sett på det stora hela är situationen allvarlig.

– Jag har hört flera som sett brunnar som sinat och det är oroväckande. Även privata större magasin kan vara mer benägna att bli torrlagda. De som har djupare brunnar klarar sig bättre.

Grundvattennivåerna har i juli varit oroväckande låga.
Grundvattennivåerna har i juli varit oroväckande låga. FOTO: SGU

Risk för de med egen brunn

Framför allt är det de med grävd brunn som riskerar att deras vattentäkt sinar. Borrade brunnar kan drabbas av andra problem:

– Jag har pratat med några som haft problem med att vattnet har blivit mer salt. Det är inte konstigt att det blir så i bergborrade brunnar framför allt vid kusten. Där finns en risk för saltvatteninträngning från havet.

”De fortsätter sjunka”

Normalt fylls inte grundvatten på under somrarna då det mesta av det regn som faller avdunstar eller tas upp av växter fram till mitten av augusti ungefär. Först om mycket nederbörd kommer sker en påfyllning. På SGU har de inga prognoser om att någon återhämtning av nivåerna.

– Det är samma trend. Grundvattennivåerna fortsätter att sjunka. Det har inte regnat så mycket sedan i maj, men grundvattennivåerna sjunker med lägre hastighet än vad de gjorde i början av maj och juni.