Gulsot hos tama och vilda kaniner

Kaningulsot har konstaterats hos både tama och vilda kaniner på Gotland.

FOTO: MOSTPHOTOS

De döda kaninerna som länsstyrelsen skickade in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, var smittade av viruset som orsakar gulsot. Analyserna visade även att gulsoten drabbat både tama och vilda kaniner.

​- Det vi vet i dagsläget är att det konstaterats fall av gulsot på både tama kaniner och vilda kaniner på Gotland. Vi skickade in två kaniner för provtagning till SVA och nu i veckan fick vi säkra resultat om att det rör sig om gulsot, säger Annie Claesson, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Smittar inte människor

Kaningulsot orsakas av ett virus (RHDV) och drabbar framförallt kaniner, men kan även smitta vissa hararter.

Däremot smittar viruset varken människor eller andra djurarter än kanin, och i viss mån hare.

När djuret blir smittat är sjukdomsförloppet snabbt och döden kommer till synes plötsligt. Kaninerna drabbas av allvarliga leverskador och har ofta inga symptom innan de dör. Ibland kan de få hög feber och tappar matlusten och dör inom 12 till 36 timmar.

Sprids via insekter

Viruset sprids via direktkontakt, eller via förorenade föremål, till exempel skor med kaninavföring, blod, foder och via insekter.

I Nya Zeeland har man konstaterat att kvarlevor från kaniner som dog av gulsot ute i naturen fortfarande var smittförande efter tre månader.

Information till djurägare finns på SVA:s hemsida

Läs mer: Ny variant av gulsot dödar kaniner

Uppmaningen: Vaccinera dina tamkaniner nu