Ha koll på vattentillståndet

Blir det torka kan det finnas behov av att ta vatten ur vattendrag. För det krävs det tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Men det finns undantag.

Att ta vatten ur till exempel en bäck kräver tillstånd, med vissa undantag.
Att ta vatten ur till exempel en bäck kräver tillstånd, med vissa undantag. FOTO: MOSTPHOTOS

På många håll i landet råder fortfarande risk för torka, även om det har kommit nederbörd den senaste tiden. Blir det torka behövs det vattnas och det kan ligga nära till hands att ta vatten ur vattendrag i närheten. Men för den typen av vattenuttag krävs det tillstånd från länsstyrelsen.

Vattenuttag är nämligen en vattenverksamhet och det omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken. Att ta vatten utan tillstånd vid torka kan få stora följder på miljön. Till exempel kan vattendrag torrläggas, med förödande konsekvenser för växt- och djurlivet där och brunnar i närheten kan komma att sina.

Undantag för djur

Men det finns några undantag.

Bland annat behövs inte tillstånd för vattentäkt för husbehov eller värmeförsörjning av en- eller tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighet. Husbehovsförbrukning betyder bland annat det vatten man gör av med i hushållet och vatten till djur.

– Som praxis är nu får man ta så mycket som man behöver tills sina djur, oavsett storlek på gård, säger Johanna Karlsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Östergötland.

Åkervattning ej undantaget

Bevattning av åker omfattas inte av undantaget. Vill man ta vatten från vattendrag, som å eller bäck, eller från ytvatten, som sjö eller damm, ska man anmäla det till länsstyrelsen. Kan man visa på att vattenuttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen behövs inte tillstånd. Däremot kan länsstyrelsen säga nej eller begränsa uttaget och om omgivningen skadas ligger bevisbördan hos den som gjort vattenuttaget.

LRF:s checklista om vattenbristen.

Och råder det torka är det enligt Johanna Karlsson inte så troligt att man kan göra vattenuttag utan att det påverkar omgivningen.

– Nej, antagligen inte. Vi får ibland in klagomål på bäckar som har torkat ut och då måste vi som tillsynsmyndighet kolla upp vad som hänt. Vi kan då förbjuda vattenuttag, säger hon.

Säkrare med tillstånd

Det allra bästa är att söka tillstånd för sitt vattenuttag. Det görs hos mark- och miljödomstolen och då får man en dom med ett tidsbestämt tillstånd.

– Tillståndet ger verksamhetsutövaren en större säkerhet. Där är det reglerat hur mycket vatten man får ta och under vilken period. Där finns en större förutsägbarhet och man kan förbereda sig bättre, säger Johanna Karlsson.

Viktigt med koll

För den som funderar på detta som ett alternativ inför sommaren kan sägas att handläggningstiden för ett tillstånd är ungefär ett år, om allt går på räls. Även för endast en anmälan till länsstyrelsen börjar det bli i senaste laget för att få den godkänd.

– Men torkan kommer inte att vänta. Gör man vattenuttag gäller det verkligen att hålla koll på hur mycket vatten man tar och om det påverkar något, säger Johanna Karlsson.

Gå ihop med grannar

Med tanke på handläggningstiden kan det vara bra att förbereda sig inför framtiden.

– Troligtvis kommer det här tillståndet med torka att återkomma så det kan vara bra att komma i gång och ansöka. Man kan gå ihop med grannar för att minska kostnaden och få ett helhetsgrepp om vattenanvändningen i området, säger Johanna Karlsson.

Om tillstånd för vatten

Vattendraget behöver inte ligga på egen mark, men det ska vara reglerat i avtal att den som söker om tillstånd har rådighet.

Länsstyrelsen har blanketter för ansökan om tillstånd.

I tillståndet regleras hur uttagen får ske även under extrema förhållanden. Där regleras även förutsebara skador för närboende.

Enligt miljöbalken är en verksamhetsutövare alltid skyldig att ha koll på sin verksamhet och effekter.

Läs mer: Mer pengar till VAKA

Allt större område med vattenbrist

Ny tjänst ska hjälpa vid vattenbrist

PREMIUMLÄSNING: De flesta av oss har inte upplevt något liknande