Hållbar utveckling får inte bromsas av en osäker elmarknad

Industrins processer är komplexa och elintensiva, och rymmer otroliga möjligheter. Därför är det med stor oro jag ser att industrin, på grund av stor osäkerhet när det gäller elförsörjning, riskerar att bromsa sin produktion. Det skriver Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna i sin krönika.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna FOTO: PIXABAY

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Industrin behöver leveranssäker el till konkurrenskraftig kostnad, och vi kan inte stoppa produktionen på grund av effektbrist eftersom skogsindustriella processer förutsätter kontinuerlig drift.

I skogsindustrins processer tas hela trädet tillvara och skogsnäringen sysselsätter människor över hela landet. Fortfarande, efter mina många år i branschen, blir jag överväldigad av allt som skogsråvaran lägger grunden för. Kärnvirke blir bostäder, och massaved blir papper, hygienartiklar, förpackningar och textilier – produkter som exporteras till hela världen. Av industrins sidoströmmar skapas exempelvis biodrivmedel och fjärrvärme för våra städer. Här och nu har vi en cirkulär industri som är en viktig aktör i den gröna omställningen.

Svensk skogsindustri exporterar produkter till globala marknader. Allt som oftast innebär det att vi erbjuder mer hållbara alternativ för världens konsumenter. Stillastående industri försämrar konkurrenskraften och riskerar därmed ökade globala utsläpp och att en grön omställning genom skogsindustriella produkter går om intet.

En bromsad produktion innebär också stora produktionsbortfall och minskade möjligheter till investeringar. Skogsindustrin har redan idag effektiva processer, och genom forskning vill vi bli än mer resurssmarta. Jag ser att vi måste satsa mer på forskning och utveckling av våra tillverkningsprocesser. Därigenom kan vi öka förädlingsvärdet på våra produkter och även använda skogsråvaran mer effektivt. På så vis kan vi också göra mer av mindre.

Men att utveckla nya och befintliga processer innebär stora investeringar. För att skogsindustrin ska våga satsa behövs en stabil elförsörjning i hela landet. Avsaknaden av en långsiktig energipolitik väcker frågan om de investeringar som kan bana väg för att nå klimatmålen är genomförbara.

Svensk skogsindustris produkter används i hela världen och frågan om elförsörjningen spelar stor roll för industrins fortsatta konkurrenskraft. Politiken, myndigheter och industrin har inte råd att vara oense om elen utan måste tillsammans fånga de möjligheter produkter från skogsråvara skapar för en grön omställning. Vill vi gå från fossilt till förnybart behöver vi använda skogens alla möjligheter.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

LÄS MER: Forskning utvecklar skogsnäringen

LÄS MER: Resultaten tydliga för den som vill se