Hållbara tillväxten i skogen ska få avverkas

Regeringen har diskuterat en tolkning av LULUCF som begränsar skogsavverkningen utifrån historiska avverkningsnivåer i Sverige. Men under torsdagen fick regeringen vika sig för majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet.

FOTO: MATS P. OSTELIUS

I går, torsdag, beslutades att 100 procent av tillväxten i skogen ska få avverkas.

– Det var ett viktigt steg att vi fick majoritet för det förslag vi lade tillsammans med moderaterna och centern. När man har förhandlat med EU och fått dem på vår linje ser vi det som allvarligt att man vill begränsa möjligheterna för skogsbruket i Sverige, säger Magnus Oscarsson, landsbygdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Magnus Oscarsson (KD)
Magnus Oscarsson (KD) FOTO: RIKSDAGEN

Inget absolut avverkningstak

För ett år sedan drog Skogssverige en suck av lättnad. EU-parlamentet tog ett beslut som inte innebar något absolut avverkningstak för medlemsländernas del. Men när Sverige ska rapportera till EU om vilken referensnivå för skoglig avverkning Sverige ska ha seglade orosmolnet upp igen.

LÄS MER: LULUCF beslut kan komma i dag

Enligt rykten, något skriftligt dokument har inte ens miljö- och jordbruksutskottet sett, föreslår miljödepartementet att 92 procent av tillväxten ska få avverkas. SLU, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket förslag till regeringen är däremot en referensnivå som tillåter avverkningar i enlighet med högsta hållbara nivå, 100 procent av tillväxten.

Maria Malmer Stenergard (M) är också lättad över att den linje som hennes parti drev tillsammans med kristdemokraterna och centerpartiet fick majoritet i utskottet.

– Det är oförklarligt att vi gång efter gång måste stoppa regeringen från att fatta beslut som slår direkt mot skogen. Jag är mycket lättad över att vi till slut lyckades säkra en majoritet som säkrar det svenska hållbara skogsbruket. Skogen är avgörande för landsbygden, klimatet och den svenska tillväxten, säger Maria Malmer Stenergard (M).

Rickard Nordin (C)
Rickard Nordin (C) FOTO: RIKSDAGEN

Nyttja potentialen

Även Centerpartiet drev på i utskottet.

– Regeringen vill sätta en lägre beräkningsmässig avverkningsnivå medan vi vill göra det möjligt att avverka hela den hållbara tillväxten utan negativa konsekvenser. I miljömålsberedningen är vi överens om att stötta utvecklingen av bioekonomin. Jag är besviken på att regeringen inte vill se potentialen. Mest klimatnytta gör skogen när den används. Att inte avverka den hållbara tillväxten innebär att inte nyttja den potential som finns, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

FAKTA: LULUCF

LULUCF står för Land Use, LandUse Change and Forestry och handlar om utsläpp från och upptag av markanvändning och skogsbruk, och hur det ska mätas och regleras.

Generösa referensnivåer

Rickard Nordin och Centerpartiet menar att Sverige ska rapportera så generösa referensnivåer som möjligt. Om EU skulle ha synpunkter på det så får man tala om det.

– Vi ska använda det utrymme som finns och göra det som är bäst för Sverige.

LÄS MER: Skogsfrågan diskuteras i EU:s ministerråd

Positiva signaler till industrin

Beslutet i torsdags i miljö- och jordbruksutskottet, blir enligt Magnus Oscarsson, en tydlig markering för hur regeringen ska arbeta och även en signal till skogsindustrin.