Hållbarhet i centrum på Livsmedelsdagarna

Samverkan och samarbete är nyckelord på livsmedelsbranschens stora möte som i år har hållbarhet som tema. Lantbruket kan bidra till både teknikutveckling och positiva effekter för klimatet, konstaterade forskaren Per Frankelius.

Hållbarhet är årets tema på Livsmedelsdagarna i Tylösand.
Hållbarhet är årets tema på Livsmedelsdagarna i Tylösand. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Det årliga mötet hålls som vanligt i Tylösand. Innovation och hållbarhet inom planetens gränser, är rubriken denna gång.

Under ett högenergiskt anförande på torsdagen slog docenten Per Frankelius, vid Linköpings universitet, fast att innovation är bästa vägen mot framtidens mat. Teknik och precisionslantbruk öppnar många möjligheter, en konkret sådan kan vara att lättare kunna hålla koll på sina betesdjur, exemplifierade han.

– Samarbetsbaserade verksamhetsmodeller är vägen framåt, sade Per Frankelius och pekade på att även om företag konkurrerar sinsemellan kan de tillsammans angripa gemensamma problem.

– Innovation kan ske i alla led i livsmedelskedjan. Vi behöver också öka lönsamheten, fortsatte han.

Ny kärnsektor

Per Arfvidsson, vice VD för Lantmännen och ordförande för den nya forsknings- och utvecklingsplattformen Sweden Food Arena, upprepade att målsättningen för arbetet är att livsmedelssektorn ska bli en ny svensk kärnsektor jämförbar med sektorer som fordon och stål.

En av delmålsättningarna är att det till 2030 ska ha skapats 50 nya livsmedelsprodukter som tillsammans omsätter 10 miljarder kronor. En annan är att Sveriges livsmedelsproduktion 2045 netto har noll avtryck på klimatet, det vill säga att den är klimatneutral.

Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet, slog fast att innovation är bästa vägen för framtidens mat.
Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet, slog fast att innovation är bästa vägen för framtidens mat.

– Det är aggressiva mål, sade Per Arfvidsson och förklarade att de är i linje med intentionen att Sverige nu ska ta upp kampen med länder som Nederländerna och Irland, vilka ligger i topp i internationellt innovationsindex.

Strategi för tillväxt

– Den nationella livsmedelsstrategin, som är vår utgångspunkt, är en tillväxtstrategi och det är vi väldigt nöjda med, sade han vidare.

Livsmedelsföreningen, som bland annat är arrangör av Livsmedelsdagarna, meddelade att den byter namn till Livsmedel i fokus. Det nya namnet anses vara en bättre spegling av samtiden. Gemenskap, kunskap och innovation är begrepp som ska prägla en modernare stil och vad föreningen ska representera framöver.

Johan Ljungquist och Mikael Olenmark, grundare företaget Gårdsfisk berättade om den mödosamma resan att bygga om en gammal lada utanför Kristianstad, Gretagåden, för landbaserad fiskodling och processen för att brett nå ut med produkterna på marknaden.

Per Arfvidsson, vice VD för Lantmännen och ordförande för den nya forsknings- och utvecklingsplattformen Sweden Food Arena, berättade att livsmedelssektorn ska bli en ny svensk kärnsektor jämförbar med sektorer som fordon och stål.
Per Arfvidsson, vice VD för Lantmännen och ordförande för den nya forsknings- och utvecklingsplattformen Sweden Food Arena, berättade att livsmedelssektorn ska bli en ny svensk kärnsektor jämförbar med sektorer som fordon och stål. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Hur har ni orkat? löd en fråga.

– Har man något man brinner för så hittar man energin. Och så är det viktigt att alltid vara två, svarade Johan Ljungquist.

Bönor och svamp

Dagen avlutades med en tävling där startup-bolag och forskare/studenter berättade om sina bidrag till innovation på livsmedelsområdet. Företaget Mycorena var en av vinnarna. Där är affärsidén att tillverka nytt protein från organiskt avfall med hjälp av svampbaserad teknik.

I den akademiska klassen gick priset till ett projekt inom SLU om den proteinrika favabönan.