Hållbart skogsbruk handlar inte om åsikter

Hållbart skogsbruk kräver en pragmatisk helhetssyn och långsiktigt tänkande. Vi måste lyfta blicken och fokusera på skogens alla möjligheter, skriver Norra Skogs medlemschef.

Vi upplever en allt mer polariserad och åsiktsstyrd skogsdebatt där den svenska skogsbruksmodellen ifrågasätts.
Vi upplever en allt mer polariserad och åsiktsstyrd skogsdebatt där den svenska skogsbruksmodellen ifrågasätts. FOTO: JAN SCHÜTZER/N/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi upplever en allt mer polariserad och åsiktsstyrd skogsdebatt där den svenska skogsbruksmodellen, skogsägarna, skogsindustrin, äganderätten och skogsforskningen ifrågasätts. Ideella naturvårdsorganisationer och delar av svensk media har till synes gjort gemensam sak i en samordnad kampanj mot det svenska skogsbruket.

Inom den samlade skogsägarrörelsen arbetar vi därför hela tiden samordnat för att lyfta fram det enskilda privata skogsägandet och brukandet som en del av lösningen när det gäller både klimat och välfärd. Mångfalden av många små skogsägare och alla våra drivkrafter att ansvarsfullt äga och bruka våra skogar skapar goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk och en rik biologisk mångfald som även ger inkomster och arbete till bygden.

Tillsammans genererar vi stora värden till samhället — ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga. Ett aktivt och kvalitativt skogsbruk möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att Sverige ska förses med virke, mat, energi och förnybara produkter.

Den förnybara skogen utgör grunden för äkta hållbarhet där vi fasar ut fossila alternativ som plast, olja och betong och ersätter dem med träråvara. Vilka hållbara alternativ finns det egentligen till förnybart? Vilka material anser miljörörelsen är att föredra? Vem vinner på grundlösa påhopp och svartmålning av svenskt skogsbruk?

Brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för övergången till hållbart samhällsbyggande med växande bioekonomi och utvecklad välfärd. För att detta ska uppnås behöver samhället ge rätt premisser.

Det handlar om långsiktiga politiska spelregler som stimulerar och tar tillvara på det engagemang och den stolthet som finns bland enskilda skogsägare. Det handlar också om att skapa hållbara förutsättningar för företagande på landsbygden, där ett modernt skogsbruk och sociala värden i kombination med god naturvård kan utvecklas.

Ett hållbart skogsbruk kräver pragmatisk helhetssyn och långsiktigt tänkande. Vi måste därför lyfta blicken och se verkligheten i ögonen och fokusera på skogens alla möjligheter. Det handlar om saklighet, relevans och vetenskap – inte om åsikter.

Jonas Eriksson, medlemschef Norra Skog