”Håller det på att byggas upp en skogsmarksbubbla?”

För ett tag sedan kom Ludvig & Co ut med sin statistik över fastighetspriserna i Sverige. Statistiken bygger på försäljningar som de gjort, vilket gör att den inte blir heltäckande men ändå ger en bra bild av läget.

FOTO: JOHAN SEDENIUS OCH ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Priserna på skogsmark fortsätter att stiga och speciellt nu i senaste statistiken så ökar det i norra och mellersta Sverige. Man kan fundera på hur mycket priserna på skogsmark kan öka och vad ökningen beror på. För många år sedan kunde skogsmark köpas och köparen ”få tillbaka” delar av köpeskillingen genom att avverka - alltså priset låg nära virkesvärdet på fastigheten.

Idag ser det helt annorlunda ut. Det har gjorts försök att förklara vad som bygger upp marknadsvärdet på en fastighet. Avkastningen idag är mycket låg på skogsmark och virkespriserna har i princip stått still sedan 20-30 år tillbaka.

Kapitalplacering sägs vara en orsak till köp av skogsmark och det har ju hittills med stigande skogspriser fungerat. Jakt kan ha en påverkan, beroende på vilken del av landet som fastigheten ligger i. Dock är det så att en av de stora anledningarna till varför människor köper skogsmark är känslan av att äga skog. Det kanske låter konstigt, men enligt en undersökning som jag en gång läste så var just känslan en stor anledning.

Som jag skrivit i tidigare krönikor så lever vi i en värld som snabbt förändras. Vi ser nu en stark konsolidering av sågverksindustrin där antalet aktörer minskar och de stora aktörerna blir ännu större. Vi ser ett minskat behov av massaved i och med nedläggning av ett antal papperslinjer.

Jag funderar på om det håller på att byggas upp en skogsmarksbubbla? Hur länge kan priserna fortsätta att stiga? Och vilka konsekvenser får det? Idag är det en stor utmaning att generationssskifta/ägarskifta i jordbruket på grund av höga markpriser. Vi har samma utmaning på skogssidan, kanske till och med lite värre med de långa omloppstiderna i skogen. Kan det bli ett hinder för människor som vill flytta ut på landsbygden när priserna på både skog och jord är så höga? Jag har ingen direkt lösning på frågan men det är intressant att fundera kring den särskilt nu när vi befinner oss i ett läge där förändringar går väldigt snabbt. Jag har själv stått i läget att investera i skog och sett priset skena iväg. Det går helt enkelt inte att räkna hem på samma sätt som för några år sedan. Och frågan är hur mycket känslan av ägande är värd?

Marit Bohlin,

blivande skogsägare, LRF Ungdomen

LÄS MER: Marit Bohlin: Allting hänger ihop inom skogsbruket

LÄS MER: Vem ska förvalta den privata skogen i framtiden?