Halverad användning av antibiotika

Under de senaste två åren har användningen av antibiotika inom grisnäringen i Storbritannien gått ner med mer än hälften.

Grisar i Storbritannien får mindre antibiotika.
Grisar i Storbritannien får mindre antibiotika. FOTO: MOSTPHOTOS

Förra året sjönk användandet av antibiotikaa i den brittiska grisnäringen med 28 procent. Den senaste sänkningen ger en användning på 131 mg/PKU, uppger Farmers weekly.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land uttryckt i kilo. Detta, något trubbiga, mått har man för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna.

"Utmanande plan"

De brittiska uppgifterna kommer från den elektroniska medicinboken för grisar där 87% av grisarna som slaktas i Storbritannien är representerade.

– Dessa resultat kommer av samarbete på hög nivå över hela branschen för att följa en utmanande plan för att minska och förfina användningen av antibiotika, samtidigt som grisarnas hälsa och välbefinnande upprätthålls, sade Peter Borriello, VD för veterinärmedicinska direktoratet.

"Ytterligare arbete"

Grisnäringens 2020-mål är en användningsnivå på 99 mg/PKU, vilket är en minskning med 60 procent från 2015 års nivå.

– Vi visste att det skulle vara utmanande att uppfylla de överenskomna reduktionsmålen, men grisbranschen gör framsteg varje dag. Men det finns ytterligare arbete som ska göras för att minska användningen av antibiotika, till exempel förbättrat samarbete mellan bönderna för att hantera endemisk sjukdom, säger Georgina Crayford, rådgivare på National Pig Association.

Siffran för Sverige ligger enligt Statens veterinärmedicinska anstalt på cirka 12 PKU.