Han låter granarna få växa till sig ordentligt

undefined

Anders Tivell låter den klenare granen växa i ytterligare 30 år. Den grövre räknar han med är mogen att avverka om 10 år då nästa gallring görs. Stubben i bakgrunden var en gran som gallrades bort i november i fjol. I luckorna räknar han med naturlig föryngring.
Anders Tivell låter den klenare granen växa i ytterligare 30 år. Den grövre räknar han med är mogen att avverka om 10 år då nästa gallring görs. Stubben i bakgrunden var en gran som gallrades bort i november i fjol. I luckorna räknar han med naturlig föryngring. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Anders Tivell berättar att han tillsammans med sina syskon ärvde cirka 300 hektar skog för 50 år sedan. Som ung jägmästarstudent hade han inga andra tankar än att det skulle bedrivas konventionellt hyggesbruk på fastigheten.

– Det var ju det enda jag hade lärt mig, säger Anders Tivell, som vid den tiden hade ett stort jaktintresse och därför tillbringade mycket av sin fritid i släktskogen i byn Tived, cirka tre mil söder om Laxå.

– Med tiden kände jag att jag inte tyckte om att vandra i mina egna skogar. Det var så mina första tankar på ett alternativt skogsbruk uppstod, säger Anders Tivell.

Delades upp

Så småningom styckades fastigheten upp mellan syskonen, vilket resulterade i hans nuvarande skogsareal på 120 hektar. Den ställer han successivt om till ett kontinuerligt skogsbruk utan hyggen. Skälen är både miljömässiga och ekonomiska, påpekar han.

– Ska man se markberedning, plantering och röjningar som en avverkningskostnad eller som en investering? I det hyggesfria skogsbruket slipper jag hur som helst de här kostnaderna. Jag slutade röja för 30 år sedan, varför ska jag lägga 5 000 kronor per hektar på något som naturen sköter själv? Och varför plantera när det kommer rikligt med självföryngring?, säger Anders Tivell.

Minst 40 centimeter

Vidare bedömer han det som olönsamt att avverka träd som håller en brösthöjdsdiameter under 40 centimeter. Är träden klenare än så får de stå på tillväxt till nästa gallring om sker om tio år. I det 100-åriga granbestånd där han för sitt resonemang bedömer han att träd med en brösthöjdsdiameter på 40 centimeter håller en volym på runt 1,5 fastkubikmeter (m3fub).

”Dålig affär”

Det skulle ge runt 800 kronor per träd efter avdrag för avverkningskostnaden, räknat på prisnivån som gällde hösten 2018. Ett träd med 20 centimeters brösthöjdsdiameter skulle ge under 150 kronor, bedömer Anders Tivell.

– Varför ska jag då sälja det trädet redan nu? Massaindustrin blir glad, men det är ju en dålig affär för mig som skogsägare, säger han.

Lång fundering

Ur ett trakthyggesperspektiv har han överhållit beståndet i cirka 10 år. Skälet är att han inte har vetat vad han skulle göra med det. Nu har han alltså avverkat enbart de träd som han anser vara tillräckligt grova, något han nu avser att göra ungefär vart 10:e år framöver.

Fakta: Anders Tivell

Ålder: 73 år

Bor: i Tived söder om Laxå, södra Närke.

Utbildning: jägmästare

Skoglig verksamhet: Bedriver hyggesfritt skogsbruk på 120 hektar.

Annan verksamhet: på gården Perstorp bedriver Anders Tivell och hustrun Martha olika verksamheter med inriktning på hållbar livsföring. Uthyrning av rum, odling, fårskötsel, äggproduktion för husbehov, inspirationsföreläsningar och utbildningar är några exempel. Betesmarkerna runt gården hålls öppna med betesdjur.

Tanken är att en del träd som i dag inte är grova nog hinner växa in i avverkningsbara dimensioner mellan gallringarna.

Total omställning

Samma modell vill han införa på hela fastigheten. I höstas gjorde han en försenad förstagallring i två 40-åriga bestånd med gran respektive tall. En traditionell hög- eller låggallring hade gett ett enskiktat monotont bestånd, enligt Anders Tivell. Därför gav han entreprenören, som har nischat in sig på hyggesfritt skogsbruk, i uppdrag att ta ut träd i mellanskiktet.

Även äldre träd kan uppvisa god tillväxt, anser Anders Tivell. Han hänvisar till årsringarna i stubbarna efter förra hösten skörd av de större träden i det 100-åriga granbeståndet.
Även äldre träd kan uppvisa god tillväxt, anser Anders Tivell. Han hänvisar till årsringarna i stubbarna efter förra hösten skörd av de större träden i det 100-åriga granbeståndet. FOTO: MATS P. OSTELIUS

– Syftet är att skapa en diameterspridning i bestånden för att få träd som löpande kan växa in i grova dimensioner och därefter tas ut i återkommande gallringar. Dessutom gav det ett något högre netto att ta ut de mellangrova träden och inte de klenaste, säger Anders Tivell.