Han ska sätta Sweden Food Arena på livsmedelskartan

Internationellt sett ligger Sverige efter när det gäller forskning och innovation på livsmedelsområdet. Per Arfvidsson, vice vd för Lantmännen, leder arbetet med att etablera Sweden Food Arena för en sektor i världsklass.

Per Arfvidsson, Lantmännen.
Per Arfvidsson, Lantmännen. FOTO: LANTMÄNNEN

Samverkan och samordning är ledord för den nya arenan som helt är inriktad på forskning och innovation. Som ordförande i styrgruppen spelar Per Arfvidsson en nyckelroll.

Vilken glädje har svenska bönder av Sweden Food Arena?

– Hela utgångspunkten är den nationella livsmedelsstrategin som siktar mot ökad produktion, ökad export och ökat antal arbetstillfällen. Lyckas vi med det har de stor glädje av den. Det är en tillväxtagenda med ambitionen om stärkt lönsamhet genom hela kedjan.

Du har vid flera tillfällen sagt att Sverige ska spela VM och sikta på en topplacering vad gäller innovation, forskning och utveckling på livsmedelsområdet. Hur realistiskt är det att verkligen nå dit?

– Studerar man andra branscher visar det sig att en hög placering i innovationsindex är parat med en hög exportandel. Tar vi branscherna skog, stål och fordon där Sverige ligger högt har vi starka exportindustrier. Det finns definitivt en stor svensk potential som måste bygga på de unika mervärden vi har vad gäller till exempel antibiotikaanvändning, livsmedelssäkerhet och mycket annat. Schweiziska klockor är inte efterfrågade för att de är världens billigaste klockor.

FAKTA: Sweden Food Arena

* Lanserades i maj 2018.

* Är en nationell plattform där företag i livsmedelskedjan samverkar inom forskning och innovation.

* Ett 60-tal organisationer och företag, exempelvis Ica, Arla och LRF, har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring.

* Etableringen av arenan har haft stöd av Tillväxtverket. Från och med 2019 drivs den helt och hållet av livsmedelssektorn.

* Det övergripande målet är att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en central svensk industrigren.

FAKTA: Per Arfvidsson

Ålder: 55 år.

Bor: Centrala Stockholm.

Familj: Fru och två vuxna söner.

Bakgrund: Civilingenjör maskinlinjen vid Chalmers, Volvo Personvagnar, sammanlagt 18 år på olika positioner inom SCA, på Lantmännen sedan 2011.

Intressen: Utförsåkning, jakt och läsning.

Varför har skog, stål och fordon kommit så mycket längre i det här arbetet än livsmedelssektorn?

– Jag tror att en aspekt kan vara att i de branscherna har man agerat gemensamt på ett tydligare sätt under längre tid medan livsmedelsbranschen har haft ett mer heterogent och fragmenterat uppträdande.

Det finns ett stort mått av konkurrens både inom och mellan leden i livsmedelskedjan. Hur benägna är företagen att vara öppna mot varandra kring FoU?

– Generellt tror jag att företagen ser värdet i att vi gemensamt vänder oss utåt snarare än brottas med varandra på hemmaplan. Vi har fått tydlig feedback från politiken: ’vi backar upp, men se till att samla ihop er’. Det lyssnar vi på.

Vilka är de främsta hindren för det här samarbetet?

– En utmaning är fragmenteringen i näringen och i akademin. En annan är att även om vi spänner musklerna är Sverige ett litet land i världen. Därför måste vi kraftsamla de resurser som finns till några fokusområden. Vi lyfter fram hälsa och smak, en hållbar livsmedelskedja och som tredje område automation och digitalisering.

Regeringen beslutade nyligen om två miljoner kronor till arenan under etableringsfasen 2019. Hur långt räcker de pengarna?

– De räcker 2019 och sedan förväntar vi oss fortsatt stöd. Vi har känt ett gott politiskt stöd hittills och jag har anledning att tro att det fortsätter. Två miljoner kronor är en liten summa i det större sammanhanget. När jag säger signifikant ökad satsning på FoU menar jag i paritet med satsningarna i andra svenska kärnsektorer. Jag har nämnt ett mål på 1 procent av sektorns samlade omsättning.

Får företagen skrämselhicka då?

– Nej, inte vad jag har märkt.

Den nya arenas kontor ska vara på plats i januari. Hur går det?

– Det går bra. Jag som ordförande i styrgruppen har efter sommaren fokuserat enkom på att få detta på banan. Vi har precis startat rekryteringen av en verksamhetsledare och en styrelse, vi tittar på var i Stockholm kansliet med två personer ska sitta och jobbar också med att bemanna ett forskningsråd. Den juridiska personen för arenan ska vara en ekonomisk förening.

Vad driver ditt engagemang för arenan?

– Jag tror på det här. Som företrädare för svensk livsmedelsindustri och ett företag som ägs av svenska bönder drivs jag av att utveckla potentialen.

Vad är din bild av Sweden Food Arena om fem år?

– Vår siktpunkt är att senast 2030 vara på medaljplats. Jag hoppas att vi har konkreta forskningsprogram som rullar inom våra tre fokusområden och att Sverige har kommit halvvägs till prispallen.

LÄS MER: ”Exporten av blågul mat fördubblas inom några år”