Han sköter Sveriges största privata skog

Skogsförvaltaren Tore Axelsson sköter Sveriges största privatägda skog där merparten av bestånden är mellan 40 och 65 år. Gallringen är en ständigt pågående verksamhet. Varje skogsskifte får en unik åtgärdsplan inför gallring.

Vi stannar bilen för att titta på en lyckad gallring halvvägs upp på Hovfjället dit Tore Axelsson kört för att visa upp Skanses skogar i norra Värmland. Här är inslaget av björk relativt högt.

– Normalt sett brukar jag gynna gran vid andragallringen. Men just här instruerade jag entreprenören att plocka bort en del dåliga granar och spara björk, säger Tore Axelsson.

”Den sista av min sort”

Det finns givetvis en skogsbruksplan. Men Tore Axelsson ser ändå över de olika skiftena och gör en egen bedömning. För att kunna ha den kollen vandrar han mycket ute i skogen och på vintern åker han runt på skidor.

– Jag tillhör kanske de sista av min sort. Efter mig kommer det drönare. Få vill nog vara ute så mycket, skrattar Tore Axelsson.

En avvägning han ofta måste göra i den kuperade terrängen är om sluttningarna är för branta för att en gallringsskördare att komma åt. Där är det bättre att röja hårt och sen inte gallra alls.

Behöver gallras i tid

Några skiften står på den näringsrika bergarten hyperit som får granen att växa snabbt. Då gäller det att vara på sin vakt och inte gallra för sent.

– Här låter jag bli att andragallra. En sådan åtgärd skulle göra mer skada än nytta, säger Tore Axelsson när vi åker förbi ett tätt granskifte som bör vara över 50 år.

Ägaren Fredrik Skanse är bosatt i Skåne och är Sveriges största privata skogsägare med 19 000 hektar skog, varav 16 000 är produktiv. Skogsinnehavet är ett arv från hans farfar Allan som var sågverksdisponent i Torsby och far Sören som dog 2016.

LÄS MER: Här är bolagen som styr Skogssverige

Bakgrund på Moelven

Tore Axelsson jobbade tidigare för bland annat Moelven och hade då en del uppdrag av Skanse. Så när han började på sin tjänst som skogsförvaltare åt Fredrik Skanse 2016 kunde han en hel del om skogen, som ligger i Torsby, Sunne och Filipstads kommuner.

– Vi gallrar för att förkorta omloppstiden och för att få grövre dimensioner på virket. Gallring är viktigt, säger Tora Axelsson.

För att Tore Axelssons idéer ska blir förverkligade är det helt avgörande att kunna lita på de förare som utför gallringarna. Under förra året gallrades det ut 36 000 m3fub. Att övervaka allt arbete som utförs är helt omöjligt.

– Först och främst gäller det att föraren har ett intresse för jobbet. Det betyder minst 50 procent. Jag märker snabbt vem som har det, säger Tore Axelsson, när han visar ett väl utfört gallringsjobb.

Föraren viktigare än maskinen

Ett av hans knep är att titta på om föraren väljer att köra över torrmark och inte tar en genväg över en blöt sänka för att vinna tid. Djupa körspår, skador på träden och felaktiga uttag är dyrköpta misstag som hänger med i tiotals år.

– Jag har testat olika maskiner och olika tekniker, både beståndsgående och stickvägsgående. Min slutsats är att föraren är viktigare än maskinen, säger Tore Axelsson.

Gallringen pågår nästan hela året runt, men just idag råkar maskinerna befinna sig tio mil bort. Vi åker därför hem till en av Tore Axelssons favoritförare, Peter Welenstrand, anställd på Jan Henriksson Skogs AB. Tore beskriver honom som planerande, försiktig, ordentlig och pedantisk.

– Det viktiga är att utföra jobbet på det sätt som uppdragsgivaren vill, med basvägar på rätt ställen, säger Peter Welenstrand.

LÄS MER: Snö gör gallringen långsam