Handeln höjer mjölkpriset i butik

Sommarens torka och foderbrist har ökat produktionskostnaden för landets mjölkbönder. Nu slår kostnadsökningen igenom som högre mjölkpris i livsmedelsbutiken.

Mjölkpriset i handeln höjs under hösten.
Mjölkpriset i handeln höjs under hösten. FOTO: MOSTPHOTOS

Landets största mejerier har alla nyligen höjt avräkningspriset till mjölkbonden. Samtidigt har mejerierna förhandlat med handeln och övriga kunder om ett högre pris.

Lägger locket på

Den prisökningen kommer att slå igenom i konsumentledet under hösten. Men alla mejerier är inte öppna med dessa förhandlingar. Arla lägger locket på och vill inte kommentera. Presschefen Erik Bratthall skriver i ett mejl:

"Då Arla är marknadsdominerande får vi inte kommentera prisförhandlingar. Så jag kan helt enkelt inte svara."

"Ny prisbild"

De mindre mejerierna är mer talföra.

– Vi har förhandlat med våra kunder om en ny prisbild och de har varit lyhörda, säger Anders Segerström, VD Falköpings Mejeri.

Det handlar om att ta ut ett högre pris för att kunna täcka upp en del av de ökade produktionskostnaderna som mjölkbönderna fått på grund av torkan och högre foderpriser.

Stora skillnader

Falköpings Mejeri levererar till alla större livsmedelskedjor.

– Våra ägare har en tuff situation. Det är bekymmersamt, men hur stor fördyringen är, är högst individuellt, säger Andes Segerström.

Han beskriver stora skillnader mellan de mjölkgårdar som ligger runt Falköping.

– Det som avgör är hur mycket överareal man har.

"Positiv dialog"

Även Norrmejerier har förhandlat mot handeln.

– Vi har haft en positiv dialog med livsmedelskedjorna och våra övriga kunder. De har förstått utmaningarna för oss mjölkproducenter. Vilket bidragit till en högre ersättning, säger Ulla Bergström, styrelseordförande för Norrmejerier.

Prisförhandlingarna gäller både detaljhandeln och offentliga sektorn som är en stor inköpare.

– Det är utifrån ett gemensamt intresse att trygga mjölkproduktionen i Norrland, säger Mariann Holmberg, presschef på Norrmejerier.

Lägre invägning

Hon menar att det är först framåt våren som man ser de verkliga konsekvenserna av årets torka och foderbrist med risk för lägre invägning.

– Vi har gjort beräkningar som visar att alla kostnader ökat med 30 procent för mjölkproducenten på grund av årets torka och foderbrist, säger Mariann Holmberg.

Skånemejeriers presskontakt är mer försiktig i sina kommentarer men säger att "det pågår ständigt en förhandling med våra kunder" och "handeln har förståelse för lantbrukets situation".

Förstår situationen

De stora detaljhandelsföretagen medger att förhandlingar förs och förts med landets mejeriföretag.

Axfood, med butikskedjorna Willys och Hemköp, betonar att de förstår mjölkföretagarnas svåra situation.

”Vi har ett nära samarbete och en löpande diskussion med våra leverantörer (i detta fall mejerier), även vad gäller priser", skriver Axfood i en kommentar.

"Kommer höja priset"

En diskussion som den här hösten, enligt Axfood, har intensifierats efter den kris som uppstått efter sommarens extrema torka.

"Vad gäller mjölken så kommer vi att höja priserna ut till konsument under hösten", skriver Axfood.

Prishöjningen kommer att ske vid olika tidpunkter, beroende på vilken produkten är. Axfood ska också lyfta fram svenska produkter och svensk mjölk i sin marknadsföring och i kampanjer.

Mer betalt till lantbrukare

Från Coop kommer ett liknande svar:

"Vi har fått aviseringar om att mejeriföretagen planerar för prishöjningar", skriver Coop i en kommentar.

Förhandlingarna är dock inte klara ännu, skriver Coop, men det är viktigt, "att höjda priser ska gå tillbaka till lantbrukarna."

"Höjda priser från våra leverantörer innebär att även priset för konsument går upp."

Men, förtydligar Coop, "det ska innebära att lantbrukarna får mer betalt i detta pressade läge, inte att prishöjningen tillfaller vare sig oss eller leverantören."

Ica har ännu inte kommenterat prisförhandlingarna.

Bakgrund

· En extremt torr sommar och foderbrist har höjt produktionskostnaden för landets mjölkföretagare.

· Regeringen har beslutat om extrastöd till torkdrabbade djurbönder.

· Mejerierna har också beslutat om höjda avräkningspriser och andra varianter av betalningar för att underlätta för mjölkbönderna.

· Arla meddelade i slutet av augusti att de tänkte betala ut hela årsvinsten 2018 till ägarna. Normalt betalar de endast ut en del av den.

· Resten används till att ge företaget Arla muskler att satsa på investeringar och marknadsföring.

· I början av september följde Norrmejerier efter och utlovade höjt avräkningspris med 30 öre per kilo från första november. Ekologiska gårdar får en ökning med 10 öre per kilo mjölk.

· I slutet av september annonserade Arla höjt a-contopris för sina mjölkbönder (och ägare). Priset höjdes med 13 öre för konventionell mjölk och 33 öre för ekologisk mjölk från 1 oktober.

· Skånemejerier följde efter i slutet av september och lovade höjt mjölkpris med 33 öre till alla sina mjölkbönder. Det höjda priset skulle gälla mellan 1 oktober och siste mars nästa år.

· Sist ut bland de fyra största mejerierna i Sverige var Falköpings mejeri. Förste oktober meddelade de att de gjorde sin enskilt största ökning någonsin i avräkningspriset på mjölken.

· Höjningen blev 30 öre per kilo och orsaken var torkan och foderbristen.

· Sommarens extremväder bedöms orsaka kostnadsökningar på mellan 50 öre och 1 krona per kilo producerad mjölk.

· Men skillnaden mellan olika mjölkproducenter kan vara stor.