Här är innovationsteamet som ska stoppa vildsvinen

Vildsvinsskadorna upplevs av många som det största hotet mot svenskt lantbruk. Sedan drygt ett år tillbaka jobbas det i projektet Vildsvinsstopp stenhårt för att utveckla ett nytt koncept för stängsling mot vildsvin och även annat vilt som till exempel dovhjort.

I projektet Vildsvinsstopp arbetas det med nya koncept för bland annat stängsling.
I projektet Vildsvinsstopp arbetas det med nya koncept för bland annat stängsling. FOTO: MOSTPHOTOS

Ragni Andersson är projektledare och berättar om hur angeläget det känns för henne och de andra i innovationsgruppen att hitta en smart, kostnadseffektiv lösning både att sätta elstängsel, men även att effektivisera den skötsel med till exempel gräsröjning som krävs.

– Det finns ett behov av rationellare sätt att stängsla och sköta stängsel. Stängsling och gräsröjning är kostsamma åtgärder, framför allt eftersom de är tidskrävande, säger Ragni Andersson.

Kan löna sig med stängsling

Med ökad automatisering borde kostnaderna gå att sänka rejält och då kan stängsling bli kostnadseffektivt. Det finns gårdar som redan i dag kan visa att stängsling lönar sig - när man har extremt stora skador av vilt.

- Vi tittar främst på medelstora gårdar i skogs- och mellanbygd. Där tror vi att det skulle vara möjligt både att automatisera och få ner kostnaderna, säger Ragni Andersson.

Ragni Andersson, projektledare för projektet Vildsvinsstopp.
Ragni Andersson, projektledare för projektet Vildsvinsstopp. FOTO: ANNA WENNBERG

Kontaktat andra länder

För innovationsgruppen är det viktigt att veta vilken teknik som redan finns och som används med gott resultat. Därför har man varit i kontakt med andra länder, man har även analyserat hur uppsatta vildsvinsstängsel fungerar.

Utmaningarna är många, hur högt ska stängslet sättas för att hålla ute grisar, hur hårt behöver tråden spännas och hur kan man utveckla en maskin som klipper utvecklad vegetation automatiskt.

– I ett område testar vi till exempel hur hårt tråden måste spännas för att stå emot grisarna. Det gör vi genom att skapa förhållanden som gör det attraktivt för grisarna att försöka ta sig genom stängslet, säger Ragni Andersson.

Hela kedjan ska kunna köpas in

Projektet använder sig av olika kompetenser, bland annat studenter som läser maskinteknik vid Linköpings universitet.

Mycket jobb återstår inom projektet. Först ska man hitta och utveckla produkterna och därefter är tanken att utveckla ett koncept. Som lantbrukare ska man kunna köpa en hel tjänst - från att leverera stängslet och sätta upp det till att sköta underhållet.

Innovationsgruppen för projektet Vildsvinsstopp besöker en vildsvinsskadad åker i Östergötland.
Innovationsgruppen för projektet Vildsvinsstopp besöker en vildsvinsskadad åker i Östergötland. FOTO: RAGNI ANDERSSON