Här är Sebastian Kirppus alla bisysslor

Sebastian Kirppu, omstridd tjänsteman på Länsstyrelsen Dalarna, som , utför på sin fritid långt fler bisysslor än vad arbetsgivaren tidigare nekat honom att göra. Det visar Kirppus egen redogörelse.

Sebastian Kirppus möjligheter att granska avverkningsanmälningar och att upprätta inventeringsrapporter har inskränkts efter en uppgörelse med Länsstyrelsen i Dalarna.
Sebastian Kirppus möjligheter att granska avverkningsanmälningar och att upprätta inventeringsrapporter har inskränkts efter en uppgörelse med Länsstyrelsen i Dalarna. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Länsstyrelsen Dalarna backade i förra veckan från ett tidigare beslut och tillåter Sebastian Kirppu att, med vissa inskränkningar, granska avverkningsanmälningar och upprätta inventeringsrapporter.

Samtidigt godkänner Länsstyrelsen Dalarna att Kirppu ägnar sig åt en lång rad bisysslor på fritiden med inriktning på skog och naturvård.

Sebastian Kirppu utför på sin fritid långt fler bisysslor än vad arbetsgivaren tidigare nekat honom att göra.
Sebastian Kirppu utför på sin fritid långt fler bisysslor än vad arbetsgivaren tidigare nekat honom att göra. FOTO: ULF ARONSSON

Det visar den redogörelse som han, enligt Lagen om offentlig anställning, är skyldig att upprätta på arbetsgivarens begäran. Sebastian Kirppu lämnade in sin redogörelse den 5 november 2018, här är ett utdrag:

– Granskning av avverkningsanmälningar på FSC-certifierade skogsbolags marker*

– Artinventeringar och inventeringsrapporter, bland annat på uppdrag av andra Länsstyrelser än den i Dalarna*

– Bistår ideella miljöorganisationer med sakkunskap i skogsbiologi

– Kursverksamhet för skogsbolagsanställda, konsultföretag, ideella naturvårdare och skogsstyrelsetjänstemän

– Föreläsningar för exempelvis ideella miljöorganisationer, politiska partier och kommuner

– Aktiv i media

– Lärare i skogsekologi, artkännedom och naturskogsvärden

– Naturguide

– Skribent

– Naturfotograf

*Sebastian Kirppus möjligheter att granska avverkningsanmälningar och att upprätta inventeringsrapporter har inskränkts efter en uppgörelse med Länsstyrelsen i Dalarna.