Här är nya lagarna som påverkar lantbruket

Vid halvårsskiftet träder bonus-malussystemet för nya bilar i kraft. En annan förändring är att kravet utökas på att föra personalliggare för att minska svartarbete.

Bränslebytet syftar till lägre utsläpp genom större inblandning av biodrivmedel.
Bränslebytet syftar till lägre utsläpp genom större inblandning av biodrivmedel. FOTO: HANS DAHLGREN

Regeringskansliets sammanställning omfattar ett 100-tal viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet. En av dem är den nya fordonsskatten, bonus-malussystemet, som innebär bonus för nya bilar med låga utsläpp och omvänt höjd skatt på bilar med högre utsläpp. Huvudsyftet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Systemet berör personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli.

Ska minska växthusutsläppen

Miljöanpassade fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer får en bonus med maximalt 60 000 kronor. Den förhöjda skatten gäller under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Bränslebytet är ett nytt reduktionspliktsystem som införs för att minska växthusutsläppen från bensin och diesel. Drivmedelsleverantörerna ska blanda in mer biodrivmedel.

Med nya bonus-malussystemet blir det höjd skatt för nya bensin- och dieseldrivna bilar.
Med nya bonus-malussystemet blir det höjd skatt för nya bensin- och dieseldrivna bilar. FOTO: ROLAND MAGNUSSON

Från halvårsskiftet utvidgas kravet på att föra personalliggare till bland annat fordonsservice och grossistverksamhet inom livsmedel och tobak.

Från polis till länsstyrelse

Polismyndighetens arbetsuppgifter på djurområdet har sedan 1 juni renodlats genom att vissa av dem flyttats till länsstyrelserna.

Från 1 juli gäller att ett kontaktförbud kan kombineras med elektronisk fotboja. Den ska kunna användas i upp till ett år i stället för sex månader och straffskalan för överträdelse blir fängelse i högst två år.

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström har tidigare i Land Lantbruk uttryckt sig positivt om den skärpningen i arbetet med att få stopp på hot och trakasserier mot svenska lantbrukare.

Ny kamerabevakningslag

En ny lag om ekonomiska föreningar ska förbättra förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande. Från 1 juli får polisen utökade möjligheter att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Den 1 augusti träder en ny kamerabevakningslag i kraft som ska göra det lättare för polisen och kommunerna att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser och från 1 september stärks konsumentskyddet vid telefonförsäljning.