Hård kritik mot Sveaskogs ekoparker

Hur står det till med Sveaskogs ekoparker? Den frågan ställer sig radioprogrammet Kaliber i Sveriges Radio P1, efter en granskning som sändes på förmiddagen i dag, måndag.

Under de senaste 13 åren har statliga skogsjätten Sveaskog avsatt 37 Ekoparker runt om i Sverige. Det uttalade syftet har varit att i de stora skogsområdena ska 50 procent avsättas som naturvårdshänsyn.

Stora avverkningar i parkområdena

För hela bolaget innebär det en naturvårdsnivå på 20 procent i form av både vardagshänsyn vid vanliga avverkningar och de avsatta Ekoparkerna.

LÄS MER: Sveaskog byter ut naturskyddade skogar

Kalibers granskning av ekoparkerna avslöjar att stora avverkningar av gammal skog görs i parkområdena. I Ekopark Jovan i Västerbottens inland planerades en avverkning av äldre skog med tätt tjäderbestånd.

Efter larm från naturvårdare lovade Sveaskog att inte genomföra avverkningen och dessutom lovade man att göra nya inventeringar efter naturvärden i all skog som är över 120 år innan man gör avverkningar. Strax därefter körde Sveaskog in och avverkade skogen.

Inventering ska göras

I programmet beklagar Sveaskog att det blev så och säger att inventeringen i den kvarvarande skogen ska genomföras.

I Ekopark Hornsö i Småland har Sveaskog avverkat gamla tallskogar i ett område som insektsspecialister anser vara det intressantaste i hela Norden. Där finns bland annat över 700 vedlevande skalbaggar, varav över 100 arter är rödlistade.

Sveaskog menar att de gamla skogarna måste avvecklas för att i framtiden skapa mer varierade skogar med mer lövträd. Det handlar om en 50-årig restaurering, anger bolaget. Enligt professor Sven G Nilsson i Lund finns det inget vetenskapligt stöd för bolagets restaureringsplaner.

Kaliber har räknat ut att av de 50 procent som Sveaskog i avtal med Skogsstyrelsen lovat att avsätta för naturvård handlar det i verkligheten om cirka 26 procent, inte ens om man räknar in de reservat som finns i Ekoparkerna hamnar man på målet.

Hela programmet ”Striden om statens skogar” finns att höra och läsa om HÄR.

PREMIUM: ”Halva kommunen är reservat, när är det nog?”