Hårt arbete för att anpassa reglerna

För att anpassa reglerna till svenska förhållanden har Sverige arbetat hårt i förhandlingarna till nya regler, svarar Jordbruksverkets generaldirektör på det öppna brevet från Ekologiska lantbrukarna.

Sedan den 1 januari i år gäller nya regler för ekologisk produktion inom hela EU.
Sedan den 1 januari i år gäller nya regler för ekologisk produktion inom hela EU. FOTO: JOHAN BÄVMAN/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på öppet brev till Jordbruksverket.

Jag har full förståelse för det ansträngda läge som nu stora delar av jordbruket befinner sig i med ökade kostnader för insatsvaror. Utifrån det rådande läget har jag också förståelse för att det ekologiska lantbruket, där många lantbrukare redan har det tufft ekonomiskt, reagerar på vårt beslut om avgifter på dispenser om undantag från de ekologiska reglerna.

Dock - jag står bakom det beslut jag har fattat och vill förklara varför.

Sedan den 1 januari i år gäller nya regler för ekologisk produktion inom hela EU. De nya reglerna är resultatet av ett långt förhandlingsarbete.

De nya reglerna är mer principdrivna än tidigare och syftar till att det ekologiska lantbruket ska stå mer på egna ben. Vi tror att det är bra på sikt och att det bidrar till att stärka konsumenternas förtroende för ekologisk produktion när undantagen från de ekologiska reglerna minskar.

För att anpassa reglerna till svenska förhållanden har Sverige arbetat hårt i förhandlingarna till nya regler om ekologisk produktion, både för att återinföra undantagsmöjligheter som inte fanns med i det ursprungliga förslaget och för att förenkla reglerna. Vi fick tillsammans med flera andra medlemsländer tillbaka de flesta undantagsmöjligheterna, men nådde inte fram i alla delar.

De nya reglerna innebär också att möjligheterna till generella undantag från reglerna blir färre jämfört med tidigare.

Vi har därför arbetat på olika sätt för att minska antal ansökningar som svenska lantbrukare behöver göra när de ansöker om undantag. När det exempelvis gäller ansökningar om inköp av icke ekologiskt trädgårdsutsäde har vi tillsammans med branschen tagit fram en modell som väsentligt minskar behovet av att ansöka om undantag.

När det gäller frågan om att avgifter framgår det både i lagar och förordningar att myndigheter ska ta ut avgifter för att handlägga dispenser som i detta fall innebär undantag från de ekologiska reglerna. Det måste vi göra för att täcka våra kostnader eftersom Jordbruksverket inte får något anslag för handläggningen av dessa ärenden.

Jag vill i sammanhanget betona det goda samarbete och den dialog Jordbruksverket haft med branschföreträdare, det har bidragit till att Sverige lyckats få igenom de förändringar vi fått. Från arbetet inför och under EU-förhandlingar om de nya reglerna till processen för att anpassa de gemensamma reglerna till svenska förhållanden är dialogen central. Den ekologiska produktionen har en viktig plats inom livsmedelsstrategin.

Christina Nordin

Generaldirektör Jordbruksverket

LÄS MER: En stark ekomarknad främjar hela lantbruket

LÄS MER: Ekolantbrukarna tror på ökad export