Hårt arbete och rätt tid skapar stora möjligheter i Kina

Svinpestdrabbade stallar skapar oväntade möjligheter för det svenska lantbruksföretagets teknik i Kina. – Karantäntiden blir en möjlighet att bygga om och staten erbjuder 20 % i subvention till grisproducenterna, säger Peg Söderberg, Moving Floor.

Peg Söderberg som driver familjeföretaget Moving Floor tillsammans med sin mor och syster.
Peg Söderberg som driver familjeföretaget Moving Floor tillsammans med sin mor och syster. FOTO: MOVING FLOOR

Land Lantbruk har tidigare skrivit om det omfattande avtal som svenska Moving Floor skrivit i Kina.

Bakom avtalet ligger flera års arbete med besök på mässor, resor med delegationer samt kontakter med olika myndigheter och högt uppsatta tjänstemän.

– För att komma in och arbeta i Kina krävs det att man sätter fötterna på kinesiskt land.

Mycket är rent hårt arbete, men det blev också oväntade fördelar på grund av att avtalet skrevs just nu.

– Gårdar som drabbats av svinpest får sex månaders karantän. Det blir en möjlig tid att restaurera stallarna, säger Peg Söderberg.

Staten ger dessutom 20 procents subvention till producenter som vill bygga om eller bygga nytt.

Politisk förankring viktig

Avtalet är för produktion av 20 000 boxmoduler för gris och kalv i Hananprovinsen, med en av kinas största grisproducenter, Xiangcun. Sammanlagt är avtalet värt över 400 miljoner.

– Nu håller vi på och sätter upp ett samriskbolag. Jag åker till Kina för att prata mer om upplägg, planering av gårdar och tidsplan. Även möten för att få klart all administration som krävs för bolaget, som certifikat och tillstånd, säger Peg Söderberg.

– Vår partner i Xiangcun är kongressledamot och den politiska förankringen är jätteviktig. Det har tagit lång tid att hitta rätt typ av partner. Vi har egentligen jobbat på Kina sedan 2014, säger Peg Söderberg.

Annorlunda företagskultur

Hon berättar att det kinesiska företagsklimatet och företagskulturen är väldigt olik svenska motsvarigheter.

– I Kina är företagsstrukturen väldigt hierarkisk. Du måste långt upp i toppen för att hitta någon som får ta beslut. Annars kanske du pratar med någon som är väldigt positiv och säger ja, ja, men när det kommer till kritan blir det ingenting.

Samarbetsföretaget Xiangcun High-tech Agricultural producerar premiumkött.

– Företaget säljer en stor andel av sitt kött till Hong Kong och omsätter lite över en miljard.

Katja Lindvall.
Katja Lindvall. FOTO: MOVING FLOOR

Går in på stor marknad

Griskött är en stor ekonomisk påverkansfaktor på världens största griskmarknad för griskött.

– Det styr en inte obetydande del av konsumentprisindex, och det kinesiska tecknet för hem är inte för inte ett tak över en gris.

På plats i Kina finns redan en fabriksbyggnad på 7 000 kvadratmeter där monteringen av golvmodulerna ska ske.

– Vi ska bygga upp en monteringslinje i fabriken och starta en installationsenhet som installerar modulerna på gårdarna. Styr- och reglerteknik samt inredning kommer till på plats.

Det rörliga golvet som kommer att rulla hos kinesiska grisproducenter.
Det rörliga golvet som kommer att rulla hos kinesiska grisproducenter. FOTO: MOVING FLOOR