Havrens genom är kartlagd

Nu har forskare lyckats kartlägga havrens hela genomsekvens. Den upptäckten banar vägen för att havren nu kan utvecklas på olika sätt.

Havrens DNA är kartlagt.
Havrens DNA är kartlagt. FOTO: MARIANNE PERSSON

Det är det svenska biotech-företaget Crop tailor, där Lantmännen är majoritetsägare, som blev först i världen med den bedriften som kan leda till att nya nyttiga havresorter utvecklas.

Anpassa efter klimat

Till exempel kan havre utvecklas med högre halter av kostfibern betaglukan eller högre proteinhalt, eller havresorter som passar för det svenska klimatet. De kan bli mer tåliga mot skadeinsekter och svampangrepp.

– Det känns fantastiskt att vi efter flera år av omfattande forskningsarbete äntligen har knäckt koden. Att ha tillgång till havrens hela genomsekvens är revolutionerande och vi kommer nu att kunna ta fram ännu bättre havresorter, säger Olof Olsson, vd på CropTailor.

"Optimera sorterna"

På Lantmännen satsar man sedan länge på forskning och utveckling och en viktig del ligger inom växtförädling.

– Vår svenska havre är redan idag bland den bästa på världsmarknaden och exporteras till bland annat USA, Kanada och Kina. Nu kan vi optimera havresorterna ytterligare vilket kommer att leda till fördelar för konsumenterna men också en ökad betalningsvilja och en ökad export av svensk havre, säger Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och styrelseordförande i CropTailor.

Fortsätter analysen

I sin kartläggning har forskarna utgått ifrån havresorten Belinda och man kommer att fortsätta analysera den sorten och utveckla ett genediteringssystem för havre. Ytterligare havresorter ska sekvensbestämmas för att få fram ett referensgenom och på så sätt kunna identifiera specifika egenskaper som endast finns i vissa havresorter.

Läs mer: Framtidens havre full av protein

Lantmännen vill bli större inom havre