Heidi Andersson skoglig hedersdoktor

Skogsägaren och armbryterskan Heidi Andersson blir skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Hon är en av sex nya hedersdoktorer vid SLU vars ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang till forskning om husdjur och matsvinn.

Heidi Andersson.
Heidi Andersson. FOTO: FRANK ANDERSSON

På skogssidan har förutom Heidi Andersson professor Eleanor J. Milner-Gulland, Oxford University utsetts till hedersdoktor. Hon har arbetat med bland annat hållbar naturresursförvaltning och bevarande av hotade arter och har ett speciellt intresse i olaglig handel med djur.

– Anders Wall, Heby, blir agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2018. Han har donerat stora summor till forskning och landsbygdsutveckling.

– Professor Cathy Carlson, Minnesota University som forskat om skelettsjukdomar hos djur och även människor, utses till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

– Professor Vera Bitsch, Münchens tekniska universitet, utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Hennes forskning handlar om ekonomi och företagande i de gröna näringarna.

– Professor emerita Louise Fortmann, University of California, Berkeley, en "pionjär inom fältet landsbygdsutveckling", utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap.

LÄS MER: Ferry och Andersson tar sig an andra mästare i SVT-program