Hembygdsrörelsen tar strid för hotade vattenmiljöer

Nu ger sig hembygdsrörelsen in i kampen för att rädda vattenmiljöer som hotas av utrivning. Bland annat ska Sveriges hembygdsförbund likt flera miljöorganisationer söka bidrag för att kunna anställa en jurist.

Engelsbergs bruk är ett före detta järnbruk som ligger vid sjön Åmänningen strax utanför tätorten Ängelsberg i Fagersta kommun i Västmanlands län. Den historiska anläggningen är ett världsarv och en del av Ekomuseum Bergslagen.
Engelsbergs bruk är ett före detta järnbruk som ligger vid sjön Åmänningen strax utanför tätorten Ängelsberg i Fagersta kommun i Västmanlands län. Den historiska anläggningen är ett världsarv och en del av Ekomuseum Bergslagen. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Miljö- och sportfiskeorganisationernas intensiva lobbyarbete för att riva ut dammar och vattenanläggningar har tagit värnare av kulturarvet med överraskning.

Men nu tänker hembygdsrörelsen vara med på banan att döma av årets landskapskonferens som helt ägnades åt vattenlandskapens kulturhistoriska värden.

Utrivningar ett uppvaknande

– Man kan säga att just utrivningarna här i Örebro län har varit ett uppvaknande. Nu har vi medvetet prioriterat upp det här arbetet, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Jan Nordwall är generalsekreterare på Sveriges hembygdsförbund.
Jan Nordwall är generalsekreterare på Sveriges hembygdsförbund. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Förbundet är en paraplyorganisation för drygt 2 000 lokala och regionala hembygdsföreningar. I det landskapsprogram som nyligen antagits framhålls vattenförvaltningen som ett av de problemområden som förbundet ska fokusera på.

Vill inte se gyttjepölar

– Vi vill inte se 1600-talsbroar rivas och vattendrag förvandlas till gyttjepölar. Då ska hembygdsrörelsen inte sitta och sortera spinnrockar utan vara med och påverka, säger Eva Kempff, styrelseledamot som varit med om att ta fram programmet.

Hembygdsförbundet ser en koppling mellan utrivningarna och en allmän historielöshet. Enligt Eva Kempff har den svenska uttolkningen av EUs vattendirektiv styrd av en agenda utformad av tjänstemän och uppbackade av olika intresseorganisationer.

Eva Kempff är kommunpolitiker (C) i Leksand och styrelseledamot i Sveriges hembygdsförbund.
Eva Kempff är kommunpolitiker (C) i Leksand och styrelseledamot i Sveriges hembygdsförbund. FOTO: GÖRAN BERGLUND

En stor hembygdsrörelse

Flera av föredragshållarna återkom till det faktum att Älvräddarna med sina 3 000 medlemmar och Sportfiskarna med 60 000 medlemmar har ett sådant inflytande. Samtidigt räknar hembygdsrörelsen långt över 400 000 medlemmar.

– Våra företrädare är ofta snälla och försiktiga till sin natur. Nu behöver vi kliva fram mer och agera innan det hinner komma skarpa förslag. Vi ska fortsätta att stärka vår ställning som miljöskyddsrörelse, säger Jan Nordwall.

Söker bidrag till jurist

Ett led i arbetet blir att till nästa år söka bidrag från Naturvårdsverket för att kunna anställa en jurist. Det är bidrag som Naturskyddsföreningen, Älvräddarna och Sportfiskarna redan har även om summan sänktes för 2019 med anledning av M-KD-budgeten.

– Jag skulle gärna vilja se argumenten för att neka oss, säger Jan Nordwall.

FAKTA: Har funnits i över 100 år

– Sveriges hembygdsförbund omfattar drygt 2 000 hembygdsföreningar med totalt omkring 450 000 medlemmar. Hembygdsföreningarna är medlemmar i Sveriges hembygdsförbund via 26 regionala hembygdsförbund vilkas upptagningsområde bygger på län eller landskap.

– Riksorganisationen bildades 1916 som Samfundet för hembygdsvård och fick sitt nuvarande namn 1991. Sedan 1920 ger förbundet ut tidskriften Bygd och natur samt administrerar webbplatserna hembygd.se samt bygdeband.se.

– Styrelseordförande är Maria Norrfalk, tidigare bland annat generaldirektör för Skogsstyrelsen och landshövding i Dalarnas län.

Kulturmiljön värderas inte

Det finns en allmän uppfattning bland hembygdsrörelsens företrädare att kulturmiljön inte vägs in när det handlar om vad som ska hända med gamla vattenmiljöer.

– I den nya nationella planen för småskalig vattenkraft talas det bara om balans mellan miljö och elproduktion. Alla andra värden får hävdas i den enskilda prövningen av anläggningen. Det är något vi har reagerat på i vårt remissvar, säger Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg i hembygdsförbundet.

Världsarv räcker inte?

Vattenmyndigheterna har ännu inte klassat några av landets viktigaste kulturmiljöer som kraftigt modifierade vatten, KMV, vilket skulle innebära mindre omfattande krav på miljöåtgärder. Det gäller till och med en plats som Engelsbergs bruk trots att det är upptaget på Unescos världsarvslista för sin unika industrihistoria.

– I en historielös samtid måste vi börja förklara varför just den här platsen är viktig i dag. Man kanske skulle börja tala om rödlistade sociala miljöer, säger Jan Nordwall.