Hemliga jägaruppgifter läckta i misstänkt dataintrång

Länsstyrelsen i Jämtland har gjort en anmälan till Datainspektionen gällande dataintrång i Naturvårdsverkets Rovbase. Hemliga uppgifter på jägare misstänks vara läckta.

Länsstyrelsen i Jämtland har gjort en anmälan till Datainspektionen gällande dataintrång i Naturvårdsverkets Rovbase.
Länsstyrelsen i Jämtland har gjort en anmälan till Datainspektionen gällande dataintrång i Naturvårdsverkets Rovbase. FOTO: ISTOCK

Genom ett misstänkt dataintrång kan okrypterade uppgifter om tusentals rovdjursjägare ha läckt ut när en konsult med starka kopplingar till Svenska Rovdjursföreningen arbetade med Naturvårdsverkets databas Rovbase, som Svensk Jakt var först med att berätta.

Städa i databasen

Det var i maj förra året som konsulten anlitades för att städa bland noteringar, ta bort dubbletter, korrigera koordinater med mera, gällande döda björnar i databasen Rovbase som ägs av Naturvårdsverket och norska Miljödirektoratet.

Sekretessbelagda uppgifter

I databasen finns delar innehållande sekretessbelagda uppgifter om skjutna vargar, namn på jägare som skjutit rovdjur vid skydds- och licensjakter, paragraf 28-händelser, namn på rapportörer av olika observationer, skriver Svensk Jakt.

Upptäckte loggade ändringar

Länsstyrelsen i Jämtland upptäckte i mars i år att någon utan behörighet gjort ändringar i databasen som visade att personen även hade möjlighet att göra slagningar i det hemliga registret över svenska jaktledare och jägare som skjutit rovdjur.

Allvarlig incident

Efter att ha tagit kontakt med Naturvårdsverket och länsstyrelsernas säkerhetsavdelning anmälde länsstyrelsen Jämtland en så kallad personuppgiftsincident till Datainspektionen: Och en allvarlig sådan, anser man, eftersom om dessa personuppgifter sprids finns det risk för att jägare utsätts för hot och trakasserier.

Risken gäller alla

Anmälan gäller endast Jämtland, men risken för läcka gäller för samtliga personer i databasen, varav jaktregistreringar utgör cirka 10 000 namn.

Länsstyrelsen betonar att det bara är ändringar i databasen som loggas och att det vid en bedömning av riskerna och omfattningen får förutsättas att utomstående person kan ha läst informationen.

Arbetat i 30 år

Konsulten hade innan uppdraget arbetat för Naturvårdsverket under 30 år med rovdjursfrågor. Sedan dess har han profilerat sig som rovdjursförespråkare i olika forum. Han har varit starkt kritisk mot rovdjurspolitiken och den, som han menar, allt för omfattande jakten på björn, varg, lodjur och järv.

Konsulten satt även på en hög position i Svenska Rovdjursföreningen, som han nu har lämnat.

LÄS MER: Storbråk mellan jaktsabotörer och vargjägare

LÄS MER: Omfattande polisutredning efter vargbråket

LÄS MER: Beslutet om jakt på 22 vargar överklagas – igen