Hepatit E ökar – viktigt genomsteka viltköttet

Antalet fall av hepatit E har ökat tiofalt under de senaste tio åren i Europa. Nu vill Efsa, European Food Safety Authority, öka medvetenheten kring hur viktigt det är att genomsteka kött.

Det är viktigt att genomsteka viltköttet.
Det är viktigt att genomsteka viltköttet. FOTO: CHRISTER BÅDNER/MOSTPHOTOS

Det är konsumtion av rått eller underkokt fläskkött och lever som är den vanligaste orsaken till hepatit E-infektion i EU, enligt Efsa, EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket.

Mellan 2005 och 2015 har antalet europeiska fall av hepatit E ökat från 514 till 5 617. Totalt har mer än 21 000 fall rapporterats, däribland 28 dödsfall från fyra europeiska länder.

– Även om det inte är så utbrett som andra livsmedelsburna sjukdomar, är hepatit E en växande risk i EU. Tidigare trodde folk att huvudkällan för infektion var att dricka förorenat vatten när de reser utanför EU. Men nu vet vi att den främsta källan till överföring av sjukdomen i Europa är mat, säger Rosina Girones, ordförande för Efsas arbetsgrupp för hepatit E.

Öka medvetenhet

Det är främst inhemska grisar som bär hepatit E i EU, men även vildsvin kan bära viruset. Dock konsumeras kött från vildsvin i mycket mindre utsträckning.

Nu vill Efsa att medlemsstaterna i EU ökar medvetenheten om folkhälsorisker i samband med rått och underkokt fläskkött och rekommenderar konsumenterna att tillaga fläskkött noggrant. Efsa vill också se utveckling av metoder för att hitta hepatit E i maten.

Orsak till ökning oklar

Även i Sverige ökar antalet rapporterade fall av hepatit E. Både antalet rapporterade fall och andelen av dem som var smittade i Sverige var förra året högsta siffran någonsin, enligt Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten uppger att orsaken till ökningen inte är helt klarlagd, men att det kan betyda att hepatit E blivit vanligare i vissa delar av Europa och att risken för att smittas har förändrats. Det kan även förklaras av att medvetenheten inom sjukvården om hepatit E har ökat, även hos dem som inte varit utomlands.

Smitta hos vilt

Orsaken till smittan är ofta inte klarlagd, men både för Sverige och Europa i helhet misstänks ofta smittan ha koppling till djur. Den främsta smittkällan är mat, speciellt fläskkött, och smittan förekommer både hos vildsvin och hjortdjur.

En avhandling från SLU från 2015 visade att av 231 undersökta älgar visade sig 67, eller 29 procent, vara smittade av hepatit E-virus. Men älgens variant av hepatit E-viruset var genetiskt annorlunda från övriga klövdjurs och därför antas det utgöra låg risk för infektion av människor.

Andel smittade i Sverige ökar

Under 2016 rapporterades 32 fall och 23 av dem hade smittats i Sverige. Sedan 2012 har andelen som smittats i Sverige legat runt 50 procent av det totala antalet rapporterade fall. Men under 2016 ökade den andelen till 72 procent.

Fem fall under 2016 rapporterades ha smittats via mat, fyra hade ätit viltkött, men i de flesta fall är man osäker var smittan kom ifrån.

Hepatit E

Hepatit E-virus utsöndras med avföringen och sprids främst via kontaminerat livsmedel eller vatten.

Oftast är infektionen lindrig och många personer får inga symtom alls.

Personer som har nedsatt immunförsvar eller en leversjukdom kan få kronisk sjukdom eller leversvikt.

Dödligheten är generellt låg men kan vara högre om en gravid kvinna drabbas.

Mellan sex och nio procent av svenskarna har antikroppar mot sjukdomen.

Viruset kan infektera både människor och djur.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa: Folkhälsomyndigheten