Hitta en förbundsledning som kan kommunicera

I dessa politiskt turbulenta tider är det viktigt att ha en riksförbundsledning som fungerar, det vill säga som uttrycker rätt saker vid rätt tidpunkt. Som kan kommunicera med alla demokratiskt valda politiska företrädare, utan egna fördomar och eget tyckande.

Södertälje ortsförbund träffade företrädare för Sverigedemokraterna, vars åsikter väl ryms inom LRFs värdegrund angående den nu avskaffade gödselskatten – lantbrukarna har all anledning att vara tacksamma för det initiativet.

Vi fick under våren 2013 en förfrågan från en styrelseledamot i region Mälardalen, då ortsförbundet under åren har tagit emot en mängd studiebesök från olika partier, om vi inte kunde försöka få SD att bjuda in förbundsordföranden ”för det är ju så känsligt det här”. Vi tillfrågade SDs representant i Miljö- och jordbruksutskottet och fick till stånd ett besök.

På politikermötet i Västerås stod förbundsordföranden och berättade varför LRF inte bjuder in SD i LRFs debatter.

Vi är av en annan åsikt.

Alla partier i Sveriges riksdag är valda av svenska folket, på demokratiska grunder, oavsett om man gillar dem eller inte, och alla ska behandlas därefter.

LRFs riksförbundsledning och dess ordförande har i uppgift att företräda Sveriges gröna näringar i frågor som berör näringen och dess fortlevnad. Ledningen måste på ett diplomatiskt och sakligt sätt kunna prata med alla partier. Övrigt tyckande får man faktiskt överlåta till väljarna, det är inte LRFs uppgift!

Vi anser att riksvalberedningen har den viktigaste uppgifter inom LRF för närvarande. Ordföranden och medlemmarna i valberedningen måste få till en förbundsledning som kan kommunicera, samt en ordförande som är saklig och diplomatisk.

Nu senast ska LRF-ledningen och VD för LRF Media slå sönder den press som vi medlemmar vill värna om.

LRFs slogan ”Sverige är större än storstan” rimmar illa med vad LRF gör i verkligheten. Dessutom tenderar ordföranden att tillämpa munkavle på förtroendevalda.

Ni har en mycket viktig uppgift! Kom ihåg: Politiken enar ej, den skiljer oss som agnar från vetet.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined