Hittills har 1 500 medlemmar begärt utträde frivilligt

Omsättningskravet för att få kvarstå som medlem i Lantmännen har fått ett väldigt blandat mottagande, uppger medlemschefen Anna Carlström.

För att få vara medlem i Lantmännen kommer att krävas en årlig omsättning med föreningen på i genomsnitt 10 000 kronor per år under en femårsperiod.
För att få vara medlem i Lantmännen kommer att krävas en årlig omsättning med föreningen på i genomsnitt 10 000 kronor per år under en femårsperiod. FOTO: CECILIA PERSSON

Baserat på tidigare affärer med föreningen fick cirka 5 000 medlemmar i slutet av augusti brevet som redogjorde för de omsättningsnivåer som krävs för att få vara kvar i Lantmännen.

– Vi har haft omsättningskrav tidigare men då har det räckt med ett enstaka inköp. Nu har föreningen i en demokratisk process beslutat vad som ska gälla. Förslaget presenterades på alla distriktsstämmor 2018, säger Anna Carlström.

Inskrivet i stadgarna

Hittills har runt 1 500 medlemmar begärt frivilligt utträde. Hur många som har börjat handla för att komma upp i de föreskrivna beloppen är hittills okänt. Affärerna kan göras med antingen Lantmännen Lantbruk eller Lantmännen Maskin.

– För att vara medlem i Lantmännen ska du vara aktiv lantbrukare, det finns inskrivet i stadgarna. På samma sätt säger lagen om ekonomiska föreningar att medlemmen ska ha en ekonomisk relation med föreningen, säger Anna Carlström.

Reaktionerna varierar stort

Hon har haft många samtal med berörda medlemmar och det finns enligt Anna Carlström ett brett spektrum av reaktioner. En stor del accepterar beslutet och är tacksamma över att få ut alla sina insatta pengar. Andra ser till att börja handla för att kunna kvarstå som medlem medan en grupp är ledsen och besviken över att tvingas lämna.

– Jag kan vara ärlig och säga att det för en grupp handlar om pengarna, att de får bra avkastning på insatta medel. Men Lantmännen ska inte vara endast en kapitalplacering utan målsättningen är att medlemmarna ska ha en aktiv handel med oss, säger Anna Carlström.

Men om man nu har fem år på sig att komma upp i en viss omsättning – borde inte Lantmännen ge alla den tidsfristen?

– Kravet på omsättning med föreningen har ju funnits hela tiden. Skillnaden är att det nu finns en fastställd miniminivå, säger Anna Carlström.

Besluten om uteslutning kommer att fattas på styrelsemötet i december. Insatser kommer att återbetalas den 30 juni efter att vårens stämma fastställt utdelningen.

LÄS MER: Snabb utdelning till Lantmännens medlemmar

LÄS MER: 5 000 medlemmar riskerar uteslutning ur Lantmännen