All hjälp behövs för att undvika att avliva djur

För att lösa den alvarliga situation som blivit efter torkan behöver vi känna lojalitet med de som drabbas och se allvaret i situationen. "Om var och en går till sig själv och gör det ”jag kan göra” för att hjälpa till så kommer vi att lösa detta", skriver Kees de Jong, vd för Gård & Djurhälsan.

Med transportbidrag skulle foder mer effektivt kunna flyttas till krisdrabbade områden, skriver debattören.
Med transportbidrag skulle foder mer effektivt kunna flyttas till krisdrabbade områden, skriver debattören. FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Solen fortsätter skina över Sverige. Men det som är en lycka för många kan få negativa konsekvenser på både kort och lång sikt för våra svenska djurproducenter. I förlängningen kan det även få stor påverkan på Sveriges förmåga att producera eget livsmedel.

I skrivande stund tvingas många gårdar att tömma sina foderlager och hösten ser ut att bli en tuff utmaning för många. En höst som kan innebära att gårdar måste fatta beslut utifrån djuretiska perspektiv. Beslut som kan få stora negativa ekonomiska konsekvenser.

På Gård & Djurhälsan hjälper vi våra kunder med alternativa foderlösningar/-stater. Vi märker att det är besvärligt för enskilda lantbrukare att hitta foder och här behöver vi brett kontaktnät i branschen för att kunna hjälpa varandra.

Har du bra tips till andra djurproducenter, förmedla detta vidare personligen, via din foderrådgivare eller skicka in konkreta förslag med e-post: torka@lrf.se

Att hitta foder till våra djur är prioritet nummer ett, men producenterna måste även få hjälp med ekonomiska förutsättningar. LRF tar stort ansvar för att samla branschen och driver på för att hjälp ska erhållas från myndigheter och EU med flera.

På en pressträff med LRF sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han inte utesluter nationellt stöd. Genom att ge förskott på stöden till våra lantbrukare, höja återbetalningen av dieselskatten, ge krisstöd från EU skulle det frigöras kapital till djurfoder. Ingen i Sverige är betjänt av att vi behöver avliva fullt friska djur på grund av foderbrist. Att tvingas slakta fler djur än en sund marknad efterfrågar är ingen hållbar produktion för någon och kan få oönskade långsiktiga effekter.

Torkan har slagit väldigt olika i landet och det finns områden där det växer bra, marker som ett normalår kanske inte är den resurs som det är i år. Jag uppmanar alla att vi i säkerställer att det foder som finns används.

Med transportbidrag skulle foder mer effektivt kunna flyttas till krisdrabbade områden. Med stöd att sätta upp stängsel skulle fåren kunna beta i skogarna och därmed spara vinterfoder. Genom att andra livsmedelsindustrier tar större ansvar och prioriterar att rester från deras industrier går till djurfoder i stället för att bli bränsle i landets biogasanläggningar skulle det underlätta på många sätt.

Listan är ”oändlig” och om var och en går till sig själv och gör det ”jag kan göra” för att hjälpa till så kommer vi att lösa detta. Vi behöver känna lojalitet med de som drabbas av torkan och se allvaret i situationen.

Sist men inte minst, gör skillnad när du producerar, köper in eller konsumera kött. Välj svensk råvara i stället för import. I Sverige är fortfarande varannan tugga importerat kött, så visst finns det potential. Genom att välja svenskt, kan vår lokala produktion öka. Och framför allt, inga svenska djur avlivas i onödan.

Kees de Jong

Vd Gård & Djurhälsan