”Hjärtlandet” är inget annat än en kuliss

Det Sveriges landsbygd efterfrågar är inte fler tomma ord. Det som behövs är konkreta reformer som märks i människors vardag och stärker konkurrenskraften, skriver Daniel Bäckström(C) i en slutreplik.

Kristdemokraterna tal om ”Hjärtlandet” inte är något annat än en kuliss.
Kristdemokraterna tal om ”Hjärtlandet” inte är något annat än en kuliss.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Slutreplik i till debattartikeln "Det ska gå att bo och leva i hjärtlandet".

Kristdemokraterna Ebba Busch och Peter Kullgren visar återigen med sin replik på vår debattartikel att deras tal om ”Hjärtlandet” inte är något annat än en kuliss.

Osanningar om Centerpartiets politik förbättrar inte situationen för en enda landsbygdsbo. Vi jobbar för sänkta kostnader och bättre konkurrenskraft för våra bönder. Reduktionsplikten kommer inte att leda till att dieseln kostar så mycket som Kristdemokraterna påstår. Denna typ av Donald Trump-argumentation är inte värdig svensk politik. Tvärtom kommer en ökad inblandning av biodrivmedel leda till ett minskat oljeberoende och till en minskad sårbarhet för stigande oljepriser, dessutom har vi drivit igenom en maximal dieselnedsättning för Sveriges bönder.

Att som Centerpartiet dessutom föreslår, sänka skatten på de biodrivmedel som blandas in är ett mycket mer effektivt sätt att stärka svenska bönders konkurrenskraft än Kristdemokraternas populism. Med ökade investeringar i inhemsk biodrivmedelsproduktion kan vi dessutom skapa tusentals nya jobb på den svenska landsbygden och minska vårt beroende av skurkstater.

Kristdemokraterna ger sken av att de med sitt förslag på en ”slöseribroms” drar en lans för sänkta skatter. I praktiken visar alla beräkningar att deras förslag kommer tvinga små landsbygdskommuner att höja skatten ännu mer för att plus och minus ska gå ihop. Samtidigt slipper storstadskommunerna undan.

Som svar på att Centerpartiet lägger 13 miljarder kronor mer på landsbygden i sin budget jämfört med Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budget kontrar Kristdemokraterna med att de vill förstatliga vården. Är det vad vi kan förvänta oss av Kristdemokraternas landsbygdspolitik - fyra år av omorganisation, men inga förändringar i landsbygdsbefolkningens vardag?

Det Sveriges landsbygd och jordbruksföretag efterfrågar är inte fler tomma ord och begrepp. Det som behövs är konkreta reformer som märks i människors vardag och som stärker konkurrenskraften hos våra företag.

Daniel Bäckström (C), landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Straffbelägg inte landsbygden