Höga betyg till svenska lantbrukare när konsumenterna får välja

Något fler tycker att de svenska bönderna bidrar till ett mer hållbart samhälle medan något färre litar på att bönderna inte använder antibiotika till djuren, visar en stor konsumentundersökning som LRF har låtit göra.

FOTO: GÖRAN BERGLUND

Undersökningen, som görs för tredje året i följd, handlar om konsumenternas syn på de gröna näringarna. Den är utförd av Ipsos bland cirka 1 000 personer i skiftet april-maj.

Överlag får Sveriges bönder fortsatt höga betyg. Av de tillfrågade har 83 procent mycket stort eller ganska stort förtroende för bonden och dennes verksamheter. Andelen var densamma i fjol.

Majoriteten: Stor påverkan för ett hållbart samhälle

Andelen som tycker att bönderna bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan har ökat från 71 procent till 74 procent. För två år sedan var den andelen ännu lite högre, 76 procent.

En stor majoritet, 74 procent, anser att bönder har en mycket positiv eller ganska positiv inverkan på strävan efter ett hållbart samhälle.

När det gäller bonden som livsmedelsproducent har konsumenterna, liksom i fjol, genomgående ett stort förtroende. Det gäller bland annat frågor om miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet.

Palle Borgström, LRF.
Palle Borgström, LRF. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Förtroendet för bonden som mjölk- och spannmålsproducent har ökat något sedan förra året. Däremot har andelen som litar på att antibiotika inte används för att djuren ska producera mer sjunkit från 88 procent till 74 procent. Nedgången har pågått sedan 2016, då andelen var 90 procent.

”Överanvändning av antibiotika har uppmärksammats”

LRF:s riksförbundsordförande, Palle Borgström, konstaterar att utvecklingen mot lägre tillit överraskar.

”En möjlig förklaring till minskningen kan vara att problemen med överanvändning av antibiotika uppmärksammats i media och att fler konsumenter har blivit medvetna om problemet”, säger han i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar vidare att 78 procent medvetet väljer mat och råvaror från svenska bönder.

En ny fråga för i år om Sveriges bönder har ett bra utbud av råvaror och mat som gör det enkel att äta vegetariskt. De flesta, 61 procent, instämmer i det påståendet. Bland dem som betecknar sig som veganer, vegetarianer eller flexitarianer är synen än mer positiv. I den gruppen är andelen 76 procent.