Höga priser leder till svält

De höga livsmedelspriserna slår mot världens fattiga. De rusande priserna på majs, sojabönor och vete gör att en ny global matkris likt den 2007-2008 kan vara nära.

I ett gemensamt uttalande kräver FNs livsmedels- och jordbruksorgan FAO, den internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD och FNs livsmedelsprogram WFP, ett snabbt internationellt agerande. Det behövs lösningar för att möta de snabbt växande matpriserna och en utvärdering av hur världens befolkning långsiktigt kan födas, menar institutionerna.

– De fattiga, i importberoende länder, i både stad och på landsbygd är de mest sårbara för stigande världsmarknadspriser på livsmedel. Särskilt när denna typ av prisökningar överförs till lokala marknader där största delen av inkomsterna används till inköp av mat, skriver de i uttalandet.

Ökat stöd till småbrukare är en del av lösningen på det eskalerande problemet att säkra tillgången på mat för de allra fattigaste när maten på de lokala marknaderna blivit för dyr, enligt FAO, WFP och IFAD. En annan aspekt de tar upp är det kontroversiella i att spannmål går till biobränsle istället för till mat när livsmedelstillgången i världen är hotad.